دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
آقای محمود اطهری زاده

آقای محمود اطهری زاده

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی کازشناسی ارشد الهیات
مدیر گروه عمومی و زبان
مرتبه علمی: مدیر گروه

آقای مصطفی جوادی مقدم

آقای مصطفی جوادی مقدم

دکترا زبان و ادبیات فارسی
عضو گروه عمومی و زبان
مرتبه علمی: مربی

دکترافسانه قلی پور بابلی

دکترافسانه قلی پور بابلی

دکترای پزشک عمومی
عضو گروه عمومی و زبان
مرتبه علمی:استادیار

خانم مریم نجفی

خانم مریم نجفی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی: دانشجوی دکتری phd
عضو گروه عمومی و زبان
مرتبه علمی:مربی

زهرا جعفرزاده

زهرا جعفرزاده

لیسانس پرستاری
کارشناس گروه عمومی و زبان


شرح وظایف
x

 شرح وظایف:

 • برقراری تماس با مؤسسات و  گروه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها
 • تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مدیر گروه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
 •  تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مدیر گروه
 • ابلاغ دستورات مدیر گروه به اعضاء برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آن ها
 •  تلخیص گزارشات تهیه شده برای مدیر گروه یا معاون آموزشی
 •  آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه
 •  انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط
 •  انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه
 • مستندسازی و تهیه سوابق کلیه فعالیتها و مکاتبات گروه بصورت منظم و سیستماتیک و به روز نگهداشتن کلیه فایل ها
 •  انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت، توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایراسناد و مدارک واحد مربوطه
 •  تهیه نامه های اداری معمول جهت ارسال
 •  تایپ کردن نامه ها، صورت جلسات گزارشات و فرم های مورد نیاز گروه
 •  انجام سایر امور مربوط با هماهنگی مدیر گروه
 •  اطلاع رسانی به دانشجویان دکتری و مربیان حق التدریس
 • درخواست وسایل مورد نیاز برای گروه از انبار با امضای مدیر گروه
 •  پرینت کارهای اعضاء گروه
 •  هماهنگی جهت زیراکس های مورد نیاز اعضاء گروه
 •  انجام سایر امور مربوط

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب