دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
فاطمه عابدی خالدی
کارشناس معاونت پژوهشی
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
فاطمه عابدی خالدی
شرح وظایف:
هماهنگی جلسات معاونت پژوهشی دانشکده، دفاع از عنوان، دفاع از پروپوزال رساله، دفاع از پايان‌نامه، گزارش‌های 6 ماهه دانشجويان دکتری و تشریفات مربوطه انجام امور مرتبط با برگزاری جلسات شورای پژوهشی هماهنگی و تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی تنظیم صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پیگیری و به روز رسانی وب سایت فارسی و انگليسی معاونت پژوهشی پاسخگویی به کلیه مراجعین بصورت حضوری و تلفنی دریافت روزانه نامه ها آماده کردن و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی از معاون پژوهشی پیگیری جواب نامه ها از واحدهای تحت پوشش معاونت طبق دستور معاون پژوهشی دانشکده بررسی و پیگیری مشکلات دانشجویان و انتقال آن به معاون پژوهشی دسته بندی کردن فایل های معاونت پژوهشی پیگیری دقیق برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی هماهنگی و پیگیری کارگاه‌های توانمند سازی اعضای هیئت علمی و جلسات راهبری پژوهش پیگیری امور کمیته تحقیقات دانشجویی تنظیم و بروز رسانی مستندات اعتبار بخشی پژوهشی انجام هماهنگی های لازم بين معاونت پژوهشی دانشکده با حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه پيگيری فرايند تعیین و معرفی پژوهشگران عضو هيات علمی و دانشجوی پژوهشگر برتر بر اساس مستندات مشخص کردن ایندکس مقالات سابميت و چاپ شده توسط دانشجویان کنترل پایان نامه ها از نظر نحوه نگارش و رفرنس نویسی امور مربوط به تسویه حساب پژوهشی دانشجویان تحصيلات تکميلی پیگیری دقیق برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی پیگیری برگزاری گارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی جمع آوری گزارش سه و شش ماهه واحدهای تحت پوشش معاونت پژوهشی پيگيری امور مربوط به اعتبار بخشی حوزه پژوهشی پيگيری امور مربوط به تفاهم نامه‌ها و طرحهای تحقيقاتی مشترک بين معاونت پژوهشی با ساير مراکز از جمله مراکز تحقيقات پيگيری فرايند انتقال نتایج طرح های تحقیقاتی و پايان نامه‌ها به مخاطبین و ذینفعان در راستای ترجمان دانش دريافت فيدبک از سازمانها و واحدهای مربوطه درخصوص استفاده از يافته‌های پژوهش‌های انجام شده، برحسب مورد
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب