دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
آقای حسن سلمانی
مسئول روابط عمومی
آقای حسن سلمانی
شرح وظایف:
محافظت، نگهداری و آرشیو صوتی و تصویری هماهنگی درخواست ها در استفاده از سالن آمفی تئاتر مدیریت تابلوهای اعلانات و به روز کردن مطالب آن تدارک و تمهیدات لازم جهت تهیه بنر در مواقع لزوم برقراری ارتباط با واحدها به منظور آگاهی از نیازمندی های آنان در زمینه های سمعی و بصری همکاری در تنظیم و کنترل دستگاه های سمعی بصری در هنگام استفاده از آن ها تهیه فیلم از مراسم به دستور مقام مافوق انجام کلیه امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی دانشکده جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای دانشکده و انتشار آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات بمنظور آگاهی مردم از پیشرفت ها و نتایج فعالیتهای دانشکده تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب