دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
فاطمه عابدی خالدی
کارشناس معاونت آموزشی
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
فاطمه عابدی خالدی
شرح وظایف:
هماهنگی جلسات شورای آموزشی دانشکده هماهنگی جلسات مرتبط با بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب و تنظیم صورت جلسات مرتبط با آن تنظیم صورت جلسات شورای آموزشی دانشکده پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان مقاطع مختلف پیگیری و به روز رسانی وب سایت فارسی و انگليسی معاونت آموزشی پاسخگویی به کلیه مراجعین بصورت حضوری و تلفنی دریافت روزانه نامه ها آماده کردن و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی از معاون آموزشی پیگیری جواب نامه ها از واحدهای تحت پوشش معاونت طبق دستور معاون آموزشی دانشکده بررسی و پیگیری مشکلات دانشجویان و انتقال آن به معاون آموزشی انجام هماهنگی های لازم بين معاونت آموزشی دانشکده با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب