میلاد پیامبر نور و رحمت بر همه شما مبارک باد

 وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید.

7:53:21 PM 1398 / 08 / 23
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
دانش پژوهی و ارتقا

--1398 / 08 / 21  -12:37 تعداد مشاهدات :58


--1398 / 08 / 21  -9:42 تعداد مشاهدات :83

بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر .......

--1398 / 08 / 20  -10:9 تعداد مشاهدات :85


--1398 / 08 / 19  -10:51 تعداد مشاهدات :130


--1398 / 08 / 18  -14:57 تعداد مشاهدات :160

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

--1398 / 08 / 06  -14:13 تعداد مشاهدات :389


--1398 / 08 / 06  -11:47 تعداد مشاهدات :368


--1398 / 08 / 06  -9:22 تعداد مشاهدات :381

بررسی تأثیر عصاره بابونه بر پیشگیری از عوارض پوستی استومی

--1398 / 07 / 30  -9:34 تعداد مشاهدات :476

نشستی در خصوص مسائل کمی و کیفی امور آموزشی با حضور معاون آموزشی و مدیران آن حوزه با سرپرست، معاون آموزشی و پژوهشی، مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی در روز یک شنبه مورخ 28/7/98 در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

--1398 / 07 / 29  -14:47 تعداد مشاهدات :517

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: