به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:30:43 AM 1398 / 04 / 30
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
کارگاه ورود مقالات در سامانه پژوهان

--1398 / 04 / 29  -14:15 تعداد مشاهدات :12

کنفرانس Service learning

--1398 / 04 / 29  -13:56 تعداد مشاهدات :11

بررسی رابطه ترس از افتادن با شاخص های عملکردی در سالمندان ...............

--1398 / 04 / 29  -11:6 تعداد مشاهدات :25

همکار گرامی سرکار خانم وارث تسلیت واژه کوچکیت در برابر غم بزرگ شما ...

--1398 / 04 / 25  -14:14 تعداد مشاهدات :151

طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش نسبت به .....................

--1398 / 04 / 25  -8:27 تعداد مشاهدات :84

امتحان فاینال OSCE دانشجویان پرستاری مهر 94 در تاریخ 98/04/17 برگزار شد.

--1398 / 04 / 18  -10:34 تعداد مشاهدات :321

ساعت شروع امتحان فینال در مورخ 98/04/17 روز دوشنبه از ...

--1398 / 04 / 16  -13:21 تعداد مشاهدات :116

ارائه سمینار بهداشت سلامت جامعه در تاریخ ...

--1398 / 04 / 12  -11:29 تعداد مشاهدات :109

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده های بهداشت،پیراپزشکی و پرستاری و مامایی ، روز دوشنبه مورخ 98/4/10 در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد.

--1398 / 04 / 12  -7:52 تعداد مشاهدات :100

کارگاه یک روزه ایمنی بیمار در تاریخ ...

--1398 / 04 / 11  -9:3 تعداد مشاهدات :92

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: