به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

10:58:48 PM 1396 / 12 / 05
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
همکار محترم سرکار خانم فاطمه آفتابی راهیابی شما به مقطع کارشناسی ارشد ...

--1396 / 12 / 03  -12:32 تعداد مشاهدات :57

جهت دریافت کتب الکترونیک خریداری شده توسط کتابخانه دانشکده در سال 96 به ...

--1396 / 12 / 03  -12:25 تعداد مشاهدات :33

سرکار خانم فرزانه صابری با کمال مسرت ارتقای علمی شما به رتبه استادیاری را تبریک...

--1396 / 12 / 02  -10:3 تعداد مشاهدات :44

سرکار خانم دکتر معصومه عابدزاده با کمال مسرت ارتقای علمی شما به رتبه دانشیاری را تبریک...

--1396 / 11 / 30  -11:46 تعداد مشاهدات :48

همکار محترم سرکار خانم خیاطیان تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ ...

--1396 / 11 / 29  -9:22 تعداد مشاهدات :90

عنوان : کاربرد شبیه سازی در آموزش دانشجویان روان پرستاری

--1396 / 11 / 29  -9:4 تعداد مشاهدات :46

دروس انقلاب اسلامی و آشنایی با منابع اسلامی با گروه 11در تاریخ 1396/11/29 از ساعت 7 صبح قابل اخذ می باشد لذا ...

--1396 / 11 / 28  -10:21 تعداد مشاهدات :44

دانشجوی مقطع دکترای تخصصی پرستاری آقای حمیدرضا صادقی گندمانی دانشجوی نمونه کشوری برای مرتبه دوم

--1396 / 11 / 26  -9:50 تعداد مشاهدات :194

کسب رتبه چهارم کشوری بر اساس شاخص بین المللی H-index مبتنی بر مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

--1396 / 11 / 26  -9:24 تعداد مشاهدات :59

" بررسی نیازهای مراقبت تسکینی و روشهای تسکینی مورد استفاده مبتلایان به سرطان در مراکز درمانی شهر کاشان"

--1396 / 11 / 21  -9:32 تعداد مشاهدات :88

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: