اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:38:06 PM 1401 / 05 / 17
 
 • فرآیند مهمانی دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی از سال 95 به بعد
 • فرآیند انتقالی دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی از سال 95 به بعد
 • فرآیند مهمانی دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی قبل از سال 95
 • فرآیند انتقالی دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی قبل از سال 95
 • فرآیند تسویه حساب و فراغت از تحصیل دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی
 • فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی
 • فرآیند انصراف دائم از تحصیل دانشجویان رشته های دانشکده پرستاری و مامایی 
 • فرآیند انعقاد قرار داد حق التدریس مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی 
 • فرآیند پرداخت حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی 
 • فرآیند انجام طرح پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
 • فرآیند کامل تصویب و اخذ و ارائه یک پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
 •  
 • فرآیند عملکرد رابط بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشکده
 • فرآیند درخواست بازنشستگی
 • فرآیند گرفتن مرخصی ( استحقاقی - استعلاجی و ...)
 • فرآیند ارائه دروس نیم سال به اساتید
 • فرآیند گواهی امتیازات آموزشی کارکنان

روش های انجام خدمات کتابخانه


فرآیند عضویت
فرایند امانت کتاب
فرایند آماده سازی کتاب
فرایند سفارش نشریات فارسی
فرایند خرید مجلات لاتین
فرایند خرید منابع الکترونیکی
فرایند خرید کتاب
فرایند پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
فرایند فهرست نویسی کتاب
فرایند سفارش و خرید CD

 فرآیندهای مربوط  به مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

امور مربوط به استعدادهای درخشان