به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:42:03 PM 1397 / 03 / 28
 

 

روش های انجام خدمات کتابخانه


فرآیند عضویت
فرایند امانت کتاب
فرایند آماده سازی کتاب
فرایند سفارش نشریات فارسی
فرایند خرید مجلات لاتین
فرایند خرید منابع الکترونیکی
فرایند خرید کتاب
فرایند پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
فرایند فهرست نویسی کتاب
فرایند سفارش و خرید CD