ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:21:20 AM 1398 / 06 / 31
 
  • اعضای گروه مامایی
     
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
دکترای علوم بالینی
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
و مدیر گروه
رزومه (CV )
دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
معاون آموزشی دانشکده
 
دکترای  بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
 

 

 

دکتر زهرا کریمیان
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی بالینی
رزومه CV

سعیده نصیری
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی

ناهیده خیاطیان
کارشناسی مامایی
کارشناس گروه

برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.
تاریخ بروز رسانی :1398/05/05