پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: نیکى، آن است که جان با آن آرام گیرد و دل با آن اطمینان یابد؛ و گناه آن است که در درون، اضطراب پدید آورد و در سینه، تردید.الجعفریّات، ۱۴۸ - خیر و برکت از نگاه قرآن و حدیث، ص30
7:25:38 AM 1393 / 11 / 11
 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال دوم 94-93

پرستاری- آخرین تغییرات 8/11/93 ساعت 11:30
فوریتهای پزشکی
برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - آخرین تغییرات دوشنبه 07/11/93 ساعت 11:15 صبح  

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق - نیمسال دوم 94-93- آخرین تغییرات دوشنبه 08/11/93 ساعت 11:15 صبح

کارورزان محترم لطفا جهت مشاهده برنامه شیفتهای خود به قسمت شیفت بندیها در لینک آموزش دانشکده مراجعه فرمائید .

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر