اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:27:48 PM 1399 / 07 / 01
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98  و نیمسال اول 00-99         

 

 

آرشیو برنامه