واژه دانشجو، به اندازه کرامت و تقدسش، وسیع و پردامنه است. آن قدر پر افق که هرگاه به هر سوی کرانه اش انگشتی اشاره بریم، نسیمی تازه از معنا می یابیم.
6:02:01 AM 1394 / 11 / 17
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان  پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال دوم 95-94

برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  

کارورزان محترم لطفا جهت مشاهده برنامه شیفتهای خود به قسمت شیفت بندیها در لینک آموزش دانشکده مراجعه فرمائید .

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق - از آبان ماه 94

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر