حدیث قدسى:ماه (رجب)، ماه من ، بنده، بنده من ، و رحمت ، رحمت من است ؛هر که در این ماه مرا بخواند ، اجابتش کنم و هر که حاجت آورَد ، عطایش کنم .حلول ماه مبارک رجب، مبارک باد.

1:24:17 AM 1394 / 02 / 07
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان  پرستاری در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال دوم 94-93

فوریتهای پزشکی
برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری - آخرین تغییرات چهارشنبه 94/01/26 ساعت 12:15 صبح  

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق - نیمسال دوم 94-93- آخرین تغییرات سه شنبه 12/11/93 ساعت 13:25 صبح

کارورزان محترم لطفا جهت مشاهده برنامه شیفتهای خود به قسمت شیفت بندیها در لینک آموزش دانشکده مراجعه فرمائید .

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر