اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:28:05 PM 1398 / 11 / 07
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

 

آرشیو برنامه