اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:11:22 AM 1399 / 09 / 06
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98  و نیمسال اول 00-99         

 

 

آرشیو برنامه