EN |
    ورود
   12:38:09 PM
امام رضا (علیه السلام) : زمانى بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ده جزء است که نُه جزء آن در کناره گیرى از مردم و یک جزء آن در خاموشى است.
 
1393 / 06 / 08
 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال دوم 93-92

پرستاری
مامایی
اتاق عمل
فوریتهای پزشکی
برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری