فـقـر ، چـیـزے را نـداشـتـن اسـت ولـﮯ آن چـیـز پـول نـیـسـت . . . غـذا و طـلا  نـیـسـت فـقـر گـرسـنـگـﮯ نـیـسـت فـقـر عـریـانـﮯ هـم نـیـسـت فـقـر هـمـان " گـرد و خـاکـﮯ " اسـت کـﮧ روے " کـتـاب آسـمـانـﮯ " مـان در قـفـسـﮧے کـتـاب مـﮯ نـشـیـنـد.

او فاطمه نامیده شده چرا که خدای جهان‌آفرین او و هر کدام از نسل پاکش که خدای را با توحیدگرایی و ایمان به آنچه من آورده‌ام، دیدار کند، همه را، از آتش در امان داشته است.

http://shiayan.ir برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی شیعیان
او فاطمه نامیده شده چرا که خدای جهان‌آفرین او و هر کدام از نسل پاکش که خدای را با توحیدگرایی و ایمان به آنچه من آورده‌ام، دیدار کند، همه را، از آتش در امان داشته است.

http://shiayan.ir برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی شیعیان
 
8:43:11 PM 1395 / 02 / 14
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان  پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال دوم 95-94

برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  

کارورزان محترم لطفا جهت مشاهده برنامه شیفتهای خود به قسمت شیفت بندیها در لینک آموزش دانشکده مراجعه فرمائید .

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق - از آبان ماه 94

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر