رسول اکرم صلى الله علیه و آله :دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است.نهج الفصاحه ص 485 ، ح1588
10:21:47 AM 1394 / 09 / 11
 

برنامه کارآموزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان  پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال اول 95-94

فوریتهای پزشکی
برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری آخرین تغییرات 94/07/07 

کارورزان محترم لطفا جهت مشاهده برنامه شیفتهای خود به قسمت شیفت بندیها در لینک آموزش دانشکده مراجعه فرمائید .

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق - از آبان ماه 94

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر