به سایت دانشکده پرستاری و مامایی خوش آمدید

1:58:58 AM 1396 / 01 / 09
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال دوم

سال تحصیلی 96-95 دانشکده پرستاری و مامایی

 

امتحانات دانشجویان پرستاری 

امتحانات دانشجویان مامایی 

امتحانات دانشجویان اتاق عمل

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

 

برنامه امتحانی دروس معارف  - نیمسال دوم 96-95

ردیف

نام درس

ساعت برگزاری

روز هفته

تاریخ

1

اخلاق اسلامی

12-10

سه شنبه

95/03/30

2

متون اسلامی

12-10

چهارشنبه

95/03/31

3

تاریخ اسلام

12-10

چهارشنبه

95/04/07

4

انقلاب اسلامی

12-10

یکشنبه

95/04/11

5

اندیشه اسلامی(1)

12-10

دوشنبه

95/04/12

6

اندیشه اسلامی(2)

12-10

سه شنبه

95/04/13

7

دانش خانواده

12-10

چهارشنبه

95/04/14

8

تاریخ فرهنگ و تمدن

12-10

شنبه

95/04/17

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر