میلاد پیامبر نور و رحمت بر همه شما مبارک باد

 وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید.

5:13:24 PM 1398 / 08 / 23
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال اول

سال تحصیلی 99-98 دانشکده پرستاری و مامایی

امتحانات دانشجویان فوریتهای پزشکی

امتحانات دانشجویان پرستاری 

امتحانات دانشجویان مامایی 

امتحانات دانشجویان اتاق عمل

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

برنامه امتحانی گروه معارف در نیمسال اول سال تحصیلی 98/99

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1398/06/12