اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:34:27 AM 1400 / 01 / 31
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/14