اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:11:47 AM 1399 / 03 / 12
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/06