به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

12:37:56 PM 1397 / 05 / 26
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.
  • دکتری (PHD)
  • کارشناسی ارشد پرستاری  ( کلیه گرایشها)
  • پرستاری
  • مامایی
  • اتاق عمل
  • برنامه گروه معارف اسلامی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
  • برنامه کلاسی دروس معارف و ادبیات در این دانشکده در نیمسال اول 98-97
  • برنامه گروه تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
  • کد دروس معارف و عمومی این دانشکده در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97