اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:29:51 PM 1398 / 11 / 07
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.
 • دکتری (PHD)
 • کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
 • کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
 • کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
 • کارشناسی ارشد روان پرستاری
 • پرستاری
 • مامایی
 • اتاق عمل
 • فوریتهای پزشکی
 • برنامه گروه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
 • برنامه کلاسی دروس عمومی ( ادبیات فارسی و زبان انگلیسی) نیمسال دوم 99-98
 • برنامه گروه تربیت بدنی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
   

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/06