اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:44:09 PM 1401 / 05 / 17
 
برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی 
در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.

 

 

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/20