به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:17:27 AM 1397 / 07 / 24
 

نیمسال اول سال تحصیلی 97/98

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

97/06/17  لغایت 97/06/23

شروع کلاسها

97/06/24

حذف و اضافه

97/07/07  لغایت 97/07/08

حذف اضطراری

97/09/18  لغایت 97/09/19

پایان کلاسها

97/10/20

امتحانات

97/10/22  لغایت 97/11/04

 

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی