به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:06:26 PM 1397 / 09 / 24
 

نیمسال اول سال تحصیلی 97/98

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

97/06/17  لغایت 97/06/23

شروع کلاسها

97/06/24

حذف و اضافه

97/07/07  لغایت 97/07/08

حذف اضطراری

97/09/18  لغایت 97/09/19

پایان کلاسها

97/10/20

امتحانات

97/10/22  لغایت 97/11/04

 

 

 


نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

97/11/06  لغایت 97/11/12

شروع کلاسها

97/11/13

حذف و اضافه

97/11/27  لغایت 97/11/28

حذف اضطراری

98/02/22  لغایت 98/02/23

پایان کلاسها

98/03/23

امتحانات

98/03/25  لغایت 98/04/06

 

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی