ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

9:59:13 PM 1398 / 06 / 30
 


نیمسال اول سال تحصیلی 98/99

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

98/06/16  لغایت 98/06/22

شروع کلاسها

98/06/23

حذف و اضافه

98/07/08  لغایت 98/07/09

حذف اضطراری

98/09/11  لغایت 98/09/12

پایان کلاسها

98/10/19

امتحانات

98/10/21  لغایت 98/11/03

 

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی