سلام ، به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

7:32:26 AM 1396 / 09 / 23
 

"تقویم آموزشی سال تحصیلی 96/97"

                         نیمسال اول سال تحصیلی 96/97               

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

96/06/18 لغایت 96/06/24

شروع کلاسها

96/06/25

حذف و اضافه

96/07/11 لغایت 96/07/12

حذف اضطراری

96/09/13 لغایت 96/09/14

پایان کلاسها

96/10/21

امتحانات

96/10/23  لغایت 96/11/06

 

**********************

نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

95/11/10  لغایت 95/11/14

شروع کلاسها

95/11/16

حذف و اضافه

95/12/02  لغایت 95/12/03

حذف اضطراری

96/02/18  لغایت 96/02/19

پایان کلاسها

96/03/21

امتحانات

96/03/28  لغایت 96/04/17

 

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر