به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:30:11 AM 1397 / 12 / 01
 


نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

97/11/06  لغایت 97/11/12

شروع کلاسها

97/11/13

حذف و اضافه

97/11/27  لغایت 97/11/28

حذف اضطراری

98/02/22  لغایت 98/02/23

پایان کلاسها

98/03/23

امتحانات

98/03/25  لغایت 98/04/06

 

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی