به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:23:57 PM 1397 / 04 / 04
 

نیمسال دوم سال تحصیلی 96/97

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی

96/11/10  لغایت 96/11/13

شروع کلاسها

96/11/14

حذف و اضافه

96/11/29  لغایت 96/11/30

حذف اضطراری

97/02/18  لغایت 97/02/19

پایان کلاسها

97/03/24

امتحانات

97/03/28  لغایت 97/04/10

 

اداره اموزش دانشکده پرستاری و مامایی