واژه دانشجو، به اندازه کرامت و تقدسش، وسیع و پردامنه است. آن قدر پر افق که هرگاه به هر سوی کرانه اش انگشتی اشاره بریم، نسیمی تازه از معنا می یابیم.
9:48:18 AM 1394 / 11 / 22
 

 

  • طرح دروس گروه مامایی 

 

تشریح1

تشریح 2

فیزیولوژی 1 فیزیولوژی2
بیوشیمی سلول و بافت اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)
روان شناسی عمومی، روان شناسی زن و خانواده میکروب شناسی میکروب شنا سی نظری انگل شناسی و قارچ شناسی عملی
داروشناسی عمومی 1 داروشناسی عمومی 2 ایمنی شناسی کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی جنین شناسی نوزادان فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)
بارداری و زایمان 1- بارداری طبیعی بیماریهای کودکان اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها (بهداشت 2) نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی ژنتیک فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2)
اصول تغذیه مادر و کودک کارآموزی بارداری طبیعی کارآموزی اطفال  کارآموزی نوزادان
بارداری زایمان 2- زایمان طبیعی،ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان اصول روان پزشکی در مامایی  فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) بارداری و زایمان 3- بارداری و زایمان غیرطبیعی
آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک کارآموزی زایمان طبیعی اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1) کارآموزی داخلی جراحی 
تاریخ، اخلاق و قوانین و حقوق در مامایی کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
بارداری و زایمان 4- بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان رادیولوژی و سونوگرافی و الکترولوژی در مامایی و زنان

اختلالات عملکرد جنسی

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 3)

آموزش بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی

کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده 

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 5) کارآموزی بیماریهای زنان کارآموزی در عرصه بارداری زایمان 1

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

کارآموزی در عرصه تنظیم خانواده کارآموزی در عرصه زنان 1 کارآموزی در عرصه بارداری زایمان 2 کارآموزی در عرصه نوزادان
کارآموزی در عرصه مدیریت کارآموزی در عرصه زنان 2 کارآموزی در عرصه رادیولوژی فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی در مامایی (2) 
کارآموزی بارداری زایمان  پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد  کارآموزی در عرصه نوزادان آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

 

سایر رشته ها :

1- بهداشت باروری ( دانشجویان بهداشت عمومی)

2- بهداشت مادران و کودکان  ( دانشجویان بهداشت عمومی) 

3- طرح درس تنظیم خانواده  ( سایر رشته ها) 

4- بیماری های شایع نوزادان

5- فوریتهای پزشکی در گروههای خاص

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر