رسول اکرم صلى الله علیه و آله :دعا کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است.نهج الفصاحه ص 485 ، ح1588
1:49:17 PM 1394 / 07 / 18
 

 

  • طرح دروس گروه مامایی 
 طرح درس اصول و فنون مامایی  طرح درس تنظیم خانواده
 طرح درس کارآموزی بارداری و زایمان 3  طرح درس کارآموزی زنان 1 
 طرح درس بارداری زایمان2     تاریخ و اخلاق و مقررات مامایی
 طرح درس بارداری زایمان (3)  بهداشت باروری
 طرح درس بارداری زایمان (1)    آموزش بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده 
 طرح درس کارآموزی اطفال     کارآموزی نشانه شناسی  
 طرح درس فوریتهای پزشکی در گروههای خاص   نشانه شناسی
 طرح درس کارآموزی در عرصه نوزادان  طرح درس بیماری های شایع نوزادان
 طرح درس کارآموزی نوزادان  طرح درس آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
 طرح درس کارآموزی بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی در مامایی (1)
 طرح درس بهداشت مادر و کودک   فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی در مامایی (2)
 فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی در مامایی (3)  بارداری زایمان 4
طرح درس تاریخ و اخلاق و مقررات مامایی   آموزش بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
طرح درس آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک  
   

 

 

 

 

تشریح1

تشریح 2

فیزیولوژی 1 فیزیولوژی2
بیوشیمی سلول و بافت اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)
روان شناسی عمومی، روان شناسی زن و خانواده میکروب شناسی میکروب شنا سی نظری انگل شناسی و قارچ شناسی عملی
داروشناسی عمومی 1 داروشناسی عمومی 2 ایمنی شناسی کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی جنین شناسی نوزادان فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (1)
بارداری و زایمان 1- بارداری طبیعی بیماریهای کودکان اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها (بهداشت 2) نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

آسیب شناسی عمومی و اختصاصی ژنتیک فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (2)
اصول تغذیه مادر و کودک کارآموزی بارداری طبیعی کارآموزی اطفال  کارآموزی نوزادان
بارداری زایمان 2- زایمان طبیعی،ایمن و فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان اصول روان پزشکی در مامایی  فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) بارداری و زایمان 3- بارداری و زایمان غیرطبیعی
آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک کارآموزی زایمان طبیعی اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1) کارآموزی داخلی جراحی 
تاریخ، اخلاق و قوانین و حقوق در مامایی کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
بارداری و زایمان 4- بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان رادیولوژی و سونوگرافی و الکترولوژی در مامایی و زنان

اختلالات عملکرد جنسی

ارتباطات، اموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 3)

آموزش بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی

کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده 

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 5) کارآموزی بیماریهای زنان کارآموزی در عرصه بارداری زایمان 1

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

کارآموزی در عرصه تنظیم خانواده کارآموزی در عرصه زنان 1 کارآموزی در عرصه بارداری زایمان 2 کارآموزی در عرصه نوزادان
کارآموزی در عرصه مدیریت کارآموزی در عرصه زنان 2 کارآموزی در عرصه رادیولوژی فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی جراحی در مامایی (2) 
کارآموزی بارداری زایمان  پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد  کارآموزی در عرصه نوزادان آموزش بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 4)

 

سایر رشته ها :

1- بهداشت باروری ( دانشجویان بهداشت عمومی)

2- بهداشت مادران و کودکان ( دانشجویان بهداشت عمومی)

3- طرح درس تنظیم خانواده ( سایر رشته ها)

4- بیماری های شایع نوزادان

5- فوریتهای پزشکی در گروههای خاص

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر