به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:20:34 AM 1396 / 04 / 30
 

اعضای گروه اتاق عمل

 

 
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه 
رزومه CV
دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه CV

محبوبه رضائی

دکتری پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت


حسین قادریان
کارشناس ارشد مدیریت
مربی

 

 
پروین بقایی
 مربی اتاق عمل
کارشناس گروه
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر