امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:47:37 AM 1396 / 02 / 08
 
نام درس نام استاد نمیسال تحصیلی
طرح درس پرستاری سلامت جامعه استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی بهداشت( سلامت فرد و خانواده و محیط) استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس پرستاری فرد و خانواده استاد یزدانی دوم 96-95
طرح درس آموزش به مددجو خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه کودکان خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس پرستاری کودکان (1) خانم حسینیان دوم 96-95
طرح درس اصول اپیدمیولوژی خانم فلاحی دوم 96-95
طرح درس کارورزی بهداشت جامعه خانم فلاحی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی اطفال  دکترتقربی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی درعرصه مدیریت  دکترتقربی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی روان پرستاری آقای آقاجانی دوم 96-95
طرح درس کاراموزی درعرصه روان پرستاری آقای آقاجانی دوم 96-95
طرح درس بهداشت روان 1 آقای آقاجانی دوم 96-95

 

 

 طرح درس کارآموزی سالمندی 2
طرح درس پرستاری سالمندان 2
 طرح درس بهداشت روان 2
طرح درس روانشناسی فردی - اجتماعی
طرح درس کارآموزی پرستاری بهداشت روان
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان
طرح درس روانشناسی عمومی
 طرح درس کودک سالم
 طرح درس کارآموزی اطفال
 طرح درس بیماری های شایع کودکان
 کارآموزی اطفال و کارآموزی در عرصه
 کار آموزی در عرصه مدیریت
 طرح درس کودکان و پرستاری مربوطه کودک بیمار و سالم
 طرح درس کودکان و پرستاری مربوطه کودک سالم دو
 طرح درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه
 طرح درس روانشناسی فردی - اجتماعی
 طرح درس روانشناسی عمومی
کودک و پرستاری مربوطه (2) - کودک بیمار

طرح درس بهداشت - دانشجویان کارشناسی  اتاق عمل

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر