به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:52:41 AM 1398 / 04 / 30
 


دکتر محسن ادیب حاج باقری
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی 

رزومه (CV )


محمدرضا افاضل

کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت


رزومه (CV)


دکترمحسن تقدسی

دکتری پرستاری
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
سرپرست دانشکده
رزومه (CV )


دکتر نگین مسعودی علوی
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استاد
         عضو هیئت علمی تمام وقت
           مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رزومه (CV )

دکتر منصور دیانتی
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت 
رزومه (CV)

 

 

علی حاجی باقری
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)


دکتر اسماعیل عزیزی فینی
پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی
رزومه (CV)

 

کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

 
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)
مهدیه صابری
دکترای تخصصی پرستاری
مربی


 

زهره وارث
مربی آموزشی
کارشناسی پرستاری
کارشناس گروه پرستاری


 

آزاده صفا

کارشناس ارشدپرستاری سالمندی
مربی


 

محمد حاجی حسنی
 
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناس گروه - کارشناس رابط دانشجویان ارشد

 
   

  

 
برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.