امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:47:53 AM 1396 / 02 / 08
 
نام درس نام استاد نیم سال تحصیلی
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان2 خانم مقامی نژاد دوم 96-95
 طرح درس کاراموزی پرستاری بزرگسال/ سالمند(2) خانم مقامی نژاد دوم 96-95
طرح درس مفاهیم پایه پرستاری آقای افاضل دوم 96-95
طرح درس اصول مهارتهای پرستاری خانم صفا دوم 96-95
طرح درس اصول مهارتها واحد عملی ( پراتیک) خانم صفا دوم 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی خانم صفا دوم 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر عزیزی دوم 96-95
طرح درس پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه دکتر دیانتی دوم 96-95
طرح درس  پرستاری ویژه دکتر دیانتی دوم 96-95
طرح درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه دکتر دیانتی دوم 96-95
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان(1) دکتر ایزدی دوم 96-95
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای دکتر ادیب دوم 96-95
طرح درس روش تحقیق دکتر ادیب دوم 96-95
طرح درس فنآوری اطلاعات آقای حاج باقری دوم 96-95
طرح درس پرستاری از اختلالات بیماریهای حاد و مزمن داخلی - جراحی خانم میران زاده دوم 96-95
طرح درس بررسی وضعیت دکترمسعودی دوم 96-95
     
     
     

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر