به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

12:38:30 PM 1397 / 05 / 26
 

 

  • اعضای گروه مامایی
     
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای پژوهشی
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
معاون آموزشی دانشکده
و مدیر گروه
رزومه (CV )
 
دکترای  بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 

دکتر زهرا کریمیان
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی بالینی

رزومه CV
 

 

سعیده نصیری
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی
 


 
کارشناسی مامایی
کارشناس گروه

 
برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.