به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

10:49:38 PM 1396 / 12 / 05
 

 

  • اعضای گروه مامایی
     
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
معاون آموزشی دانشکده
رزومه (CV )
دکترای پژوهشی
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
کارشناسی ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 
دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی : دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
و مدیر گروه
رزومه (CV )
 
دکترای  بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV )
 

دکتر زهرا کریمیان
دکترای بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی بالینی

رزومه CV
 

کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی
رزومه CV
 


سعیده نصیری
کارشناس ارشد مامایی
مرتبه علمی : مربی
طرحی
 

کارشناسی مامایی
کارشناس گروه
برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر