امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:45:28 AM 1396 / 02 / 08
 


دکتر محسن ادیب حاج باقری
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر امور پژوهشی دانشکده

رزومه (CV )


محمدرضا افاضل

کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت


رزومه (CV)


دکترمحسن تقدسی

پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
مدیر گروه داخلی جراحی

رزومه (CV )


دکتر نگین مسعودی علوی
دکتری آموزش پرستاری
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت
سرپرست دانشکده

رزومه (CV )

دکتر منصور دیانتی
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت 
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رزومه (CV)

 

علی حاجی باقری
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

 
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)
 
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
رزومه (CV)

آزاده صفا

کارشناس ارشدپرستاری سالمندی
مربی


 طیبه مرادی
کارشناس ارشد پرستاری
مربی


 فرزانه مقامی نژاد
کارشناس ارشد پرستاری
مربی
کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
زهره وارث
کارشناسی پرستاری
 

 

 
 
محمد حاجی حسنی 
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناس گروه- کارشناس تحصیلات تکمیلی
   

  

 
برای تکمیل فرم CV فارسی و انگلیسی اینجا را کلیک نمایید.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر