ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:04:15 PM 1398 / 06 / 30
 
معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده : دکتر زهره سادات


تحصیلات : دکتری تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیک: sadat@kaums.ac.ir

تماس با سرپرست دانشکده : 55546633 -031 یا 55540021-031 داخلی 3116

رزومه (CV )سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد آموزش مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکترای آموزش و ارتقاء سلامت از دانشگاه تربیت مدرس

 

کاشان . 1374
 
مسئولیت های اجرایی:
 • سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه از سال 92 تا 95
 • مدیر گروه مامایی از سال 75 تا 87
 • عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
 • عضو کمیته برنامه ریزی درسی EDC دانشگاه از سال 80 تا 90
 • عضو هیئت تحریریه مجله Nursing and Midwifery Studies
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • عضو شورای مرکزی مرکز تحقیقات تروما

 تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

 • چاپ 80 مقاله در مجلات انگلیسی و  فارسی
 • ارائه حدود  80 مقاله در کنگره های داخلی و خارجی

تعداد کتب منتشر شده :  3 کتاب


تدریس :

بارداری و زایمان - بیماری های زنان - اخلالات جنسی - بهداشت و تنظیم خانواده - پرستاری مادران و نوزادان - روش تحقیق  - کارآموزی بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی

بارداری - زایمان

ستخدام: 0