اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:51:12 PM 1401 / 05 / 17
 
معاون آموزشی دانشجویی دانشکده :
 
 
 
 
 

تحصیلات : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیک : sadat@kaums.ac.ir

تماس با سرپرست دانشکده : 55589392 -031 یا 55540021-031  داخلی 3116

رزومه (CV )


  
     سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد آموزش مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکترای آموزش و ارتقاء سلامت از دانشگاه تربیت مدرس

 


 
     مسئولیت های اجرایی:
 • سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه از سال 92 تا 95
 • مدیر گروه مامایی از سال 75 تا 87
 • عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
 • عضو کمیته برنامه ریزی درسی EDC دانشگاه از سال 80 تا 90
 • عضو هیئت تحریریه مجله Nursing and Midwifery Studies
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • عضو شورای مرکزی مرکز تحقیقات تروما

 

 

  تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

 • چاپ 80 مقاله در مجلات انگلیسی و  فارسی
 • ارائه حدود  80 مقاله در کنگره های داخلی و خارجی

  تعداد کتب منتشر شده : 3 کتاب


 تدریس :

بارداری و زایمان - بیماری های زنان - اخلالات جنسی - بهداشت و تنظیم خانواده - پرستاری مادران و نوزادان - روش تحقیق  - کارآموزی بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی - بارداری - زایمان

 

 

تاریخ بروز رسانی: 1399/03/30