اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:52:27 PM 1401 / 05 / 17
 

 

 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   دکترمحسن تقدسی

 

تحصیلات : دکتری تخصصی پرستاری داخلی جراحی (PhD)
مرتبه علمی:
دانشیار
آدرس پست الکترونیک: 
taghadosi_m@kaums.ac.ir
تماس با سرپرست دانشکده : 55589392 -031 یا 55540021-031 داخلی 3130

رزومه (CV )

مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

  • کارشناسی سال 1367 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد پرستاری داخای جراحی  سال 1370 دانشگاه تربیت مدرس
  • دکترای تخصصی آموزش پرستاری داخلی جراحی (PhD) سال 1393 دانشگاه تربیت مدرس

 تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

  • ارائه 62  مقاله در مجلات علمی – پژوهشی فارسی
  • ارائه 19 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی لاتین که در scopus ، pubmed و ISI  نمایه می باشد
  • ارائه مقاله در 40 کنگره علمی داخلی  و خارجی

تعداد کتب منتشر شده :  3 کتاب

 فعالیتهای اجرایی :

 
1. مدیر مسئول مجله علمی، پژوهشی کنکاش دانشگاه از سال 1373 تا 1384
2. سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از سال 1372تا 1385.
3.مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی
4. مدیر اجرایی مجله فیض
 
عضویت در شوراها و کمیته ها :
1. عضو هیئت تحریریه پورتال قلب سالم
2. عضو هیئت تحریریه مجله فیض
3.  عضو کمیته اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه
4. عضو گروه اخلاق دانشکده پزشکی
5. عضو کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه
6. عضو شورای فرهنگی دانشگاه
7. عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی
8. عضو شورای مرکزی EDC
9. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی معاونت پژوهشی
10. عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از سال  1374 تا 1386
11. عضو شورای سیاست گذاری  HSR دانشگاه
12. عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری
 
 

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی :

  • عضو انجمن نظام پرستاری کشور

شرح وظایف :

  استفاده از ظرفیتها و توانائی های موجود از جمله نیروی انسانی کارآمد

   ارتقاء کیفیت آموزش های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان ماهر و متعهد

  تلاش برای توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه

  توسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در راستای چاره جویی برای رفع مشکلات عرصه بهداشت

  حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره وری

  نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ از طرف مسئولین دانشگاه

  ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، مالی و فرهنگی دانشکده

  نظارت بر حسن اجرا و کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده

  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

  شرکت در شوراها و کیمته های و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت 

  بررسی صلاحیت مدیر گروه های دانشکده

  استفاده از ظرفیتها و توانائی ها برای رشد استعدادهای دانشجویان 

  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده 

تاریخ بروز رسانی: 1400/06/20