به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

10:57:50 PM 1396 / 12 / 05
 

سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   دکترمحسن تقدسی

 

تحصیلات : دکتری تخصص پرستاری داخلی جراحی (PhD)
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک: 
taghadosi_m@kaums.ac.ir
تماس با سرپرست دانشکده :55546633 -031 یا 55540021-031 داخلی 3201

رزومه (CV )

مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

  • کارشناسی سال 1367 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد پرستاری داخای جراحی  سال 1370 دانشگاه تربیت مدرس
  • دکترای تخصصی آموزش پرستاری داخلی جراحی(PhD) سال 1393 دانشگاه تربیت مدرس

 تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

  • ارائه 62  مقاله در مجلات علمی – پژوهشی فارسی
  • ارائه 19 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی لاتین که در scopus ، pubmed و ISI  نمایه می باشد
  • ارائه مقاله در 40 کنگره علمی داخلی  و خارجی

تعداد کتب منتشر شده :  3 کتاب

 فعالیتهای اجرایی :

 
1. مدیر مسئول مجله علمی، پژوهشی کنکاش دانشگاه از سال 1373 تا 1384
2. سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه72-85.
3.مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی
4. مدیر اجرایی مجله فیض
 
عضویت در شوراها و کمیته ها :
1. عضو هیئت تحریریه پورتال قلب سالم
2. عضو هیئت تحریریه مجله فیض
3.  عضو کمیته اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه
4. عضو گروه اخلاق دانشکده پزشکی
5. عضو کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه
6. عضو شورای فرهنگی دانشگاه
7. عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی
8. عضو شورای مرکزی EDC
9. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی معاونت پژوهشی
10. عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی 74 -86
11. عضو شورای سیاست گذاری HSRدانشگاه
12. عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری
 
 

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی :

  • عضو انجمن نظام پرستاری کشور

شرح وظایف :

  استفاده از ظرفیتها و توانائیهای موجود از جمله نیروی انسانی کارآمد

   ارتقاء کیفیت آموزش های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان ماهر و متعهد

  تلاش برای توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه

  توسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در راستای چاره جویی برای رفع مشکلات عرصه بهداشت

  حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره وری

  نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ از طرف مسئولین دانشگاه

  ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، مالی و فرهنگی دانشکده

  نظارت بر حسن اجرا و کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده

  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

  شرکت در شوراها و کیمته های و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت 

  بررسی صلاحیت مدیر گروههای دانشکده

  استفاده از ظرفیتها و توانائیها برای رشد استعدادهای دانشجویان 

  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر