اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:53:00 PM 1401 / 05 / 17
 

Coronavirus (Covid-19)

ویروس کرونا

ویروس‌های کرونا گروه بزرگی از ویروس‌ها هستند که می‌توانند حیوانات و انسان‌ها را آلوده کنند و باعث بروز ناراحتی‌های تنفسی شوند؛ این ناراحتی‌ها ممکن است به اندازه سرماخوردگی خفیف یا به اندازه ذات الریه شدید باشند.  یکی از موارد مهم و جدید نژاد ویروس‌کرونا، MERS (نشانگان تنفسی خاورمیانه) نام دارد که در سال 2012 در خاورمیانه کشف شد و به گفته دانشمندان این ویروس ابتدا از شتر به انسان انتقال پیدا کرده است.

 صدای مشاور 

کلیپ های آموزشی

بیشتر

 

پوسترهای آموزشی

بیشتر

 

اخبار

بیشتر

 
طرح های تحقیقاتی
 
 
 
 
مقالات علمی
 
 
 
 
باورهای نادرست
 
 
 
 
لینک دانشگاههای علوم پزشکی
 
 
 
توصیه های بهداشتی - درمانی
 
 
 
خود ارزیابی کرونا
 
 
 

 

آخرین بروزرسانی: 1399/10/21