اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:14:39 AM 1400 / 02 / 22
 

برنامه عملیاتی گروه پرستاری

 دانشکده پرستاری و مامایی

سال 1399

عنوان رشته : دکترای پرستاری

Philosophy Degree in Nursing

مقطع : دکترای تخصصی(Ph.D.)

برنامه عملیاتی گروه دکترای پرستاری پرستاری در سال 1399 با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و براساس اسناد بالادستی نظام آموزش عالی و با نگاه به راهبردهای و سیاست های حاوی وزارت متبوع  و با مشارکت حداکثری گروه های آموزشی تدوین و در تاریخ ...... به تصویب رسید.

ذینفعان:هیأت برد پرستاری، هیات علمی پرستاری، نظام پرستاری، بمسئولین یمارستانها و مراکز آموزشی، بیمه ها و دانشجویان

 

معرفی رشته دکترای پرستاری :

رشته پرستاری در مقطع دکترای تخصصی(Ph.D.)   رشته ای است که دانش آموختگان آن قادر خواهند بود به عنوان بالاترین مرجع علمی و حرفه ای در این رشته در حوزه های آموزشی، پژوهشی، نظریه پردازی، مدیریت خدمات پرستاری و ارزیابی خدمات خود را در راستای اعتلای سلامت به مددجویان، جامعه و مراکز مرتبط ارائه نمایند. 

 

رسالت رشته

رسالت رشته دکترای تخصصی پرستاری، تربیت نیروی انسانی آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر، دارای اخلاق حرفه ای و حساس به سلامت افراد و جامعه است که تخصص خود را در سطوح مختلف پیشگیری در مراکز و واحدهای مرتبط آموزشی، پژوهشی و ارائه دهنده خدمت در اختیار جامعه قرار دهند.

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان

 • مشارکت در طراحی، تدوین و ارزشیابی برنامه های آموزشی مقاطع مختلف
 • آموزش مقاطع مختلف تحصیلی رشته پرستاری
 • مشارکت و همکاری در تدوین و تدریس در کارگاهها و برنامه های آموزش مداوم و غیر رسمی مشمولین آموزش بیماران، خانواده و جامعه
 • مشارکت در تدوین گایدلاین های پرستاری
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی انواع تحقیقات پرستاری بر حسب نیاز جامعه
 • مشارکت در دانش پژوهی، انتقال و ترجمان دانش
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مشارکت و همکاری در کمیته های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی
 • ارائه مشاوره تخصصی به مخاطبین
 • همکاری در کمیته های بیمارستانی
 • شناسایی کمبودها، محدودیت ها و مشکلات محیط کار
 • مشارکت در تخصیص منابع
 • مشارکت در تدوین برنامه
 • مشارکت در تامین بودجه بندی
 • مشارکت در برنامه ریزی استراتژِک با استفاده از فرصت ها و امکانات
 • مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از فرصت ها و امکانات
 • مشارکت در برنامه ریزی، اجرا، پایش و نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با پرستاری در محل خدمت
 • مشارکت در تخصیص منابع و نیروی انسانی در عرصه های مرتبط