اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:26:10 AM 1400 / 02 / 22
 

برنامه عملیاتی گروه مامایی

 دانشکده پرستاری و مامایی

سال 1399

عنوان و مقطع رشته : کارشناسی پیوسته مامایی                                                                                                                                                       Bachelor of Science in Midwifery

برنامه عملیاتی گروه مامایی در سال1399 با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و براساس اسناد بالادستی نظام آموزش عالی و با نگاه به راهبردهای وسیاست های حاوی وزارت متبوع  و با مشارکت حداکثری گروه های آموزشی  تدوین و در تاریخ ...... به تصویب رسید.

ذینفعان: بیمه، بیمارستانها و مراکز آموزشی، نظام مامایی، هیأت برد، اعضای هیات علمی، دانشجویان

معرفی رشته مامایی

رشته ی مامایی، یکی از رشته های علوم پزشکی است که دانش اموختگان ان در سطح کارشناسی با ارائه خدمات بهداشت باروری و انجام مراقبت های دوران بارداری، حین و بعد از زایمان، انجام مراقبت های نوزادان و شیرخواران و ارائه اموزش و مشاوره سلامت جنسی و باروری به زنان در حدود وظایف تعیین شده، ترویج زایمان طبیعی و ایمن، تشخیص حالات غیرطبیعی در مادر، جنین یا نوزاد تازه متولد شده، انجام اقدامات اضطراری در حین بارداری یا زایمان و ارجاع به موقع موارد غیر طبیعی، در جهت تامین و ارتقای سلامت مادر و جنین- نوزاد و شیرخوار و کودک تلاش می کنند.

بر این اساس ماما فردی است که با گذراندن دوره های تخصصی آکادمیک، آمادگی حرفه ای لازم را پیدا می کند تا به عنوان یکی از اعضای اصلی و جدایی ناپذیر تیمدرماندر فرآیند مراقبت و درمان مادران و نوزادان شرکت کند و به صورت مثمر ثمر نقش داشته باشد.

جایگاه شغلی دانش آموختگان

 1. مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های سلامت دانشگاه های علوم پزشکی
 2. اشتغال در کلینیک های دولتی و خصوصی
 3. اشتغال به عنوان مشاور باروری و مامایی در کلینیک های مشاوره دولتی و خصوصی
 4. بیمارستانها و مراکز  بهداشتی درمانی و مراکز توان بخشی در حیطه های مامایی
 5. اشتغال دانش آموختگان مامائی در بخش های زنان، جراحی زنان، نوزادان و سایربخش های مرتبط
 6. بکار گیری ماماها در مراکز تخصصی و فوق تخصصی (ناباروری، ژنتیک، ...)
 7. به کارگیری دانش آموختگان مامایی در پستهای مدیریتی
 8. به کارگیری دانش آموختگان مامایی در حیطه های پژوهشی مرتبط با رشته
 9. اشتغال در مراکز اموزشی مامایی و بهداشت باروری

    رسالت 

از رسالت های مامایی در حوزه بالینی تعلیم و تربیت ماماهای ماهر، متعهد، توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در جهت تأمین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سلامت و بهداشت مادران، کودکان و خانواده است بنحوی که دانش آموختگان این رشته بتوانند در مراکز بهداشتی درمانی، مشاوره خدمات مامایی، بیمارستانها و سایر مراکز مرتبط فعالیتهای موثر و کارآمد را دربالاترین سطح استانداردهای حرفه ای ارائه کرده و رضایتمندی مراجعین و مددجویان را تامین نمایند.رسالت دیگر گروه در حوزه پژوهش انجام تحقیقات در جهت شناخت نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی جامعه خصوصا مادران و کودکان و بدنبال آن بازنگری مداوم برنامه های آموزشی مامایی دراین راستا و نیز بازخورد مناسب جهت بهینه سازی سیستم آموزشی کشور، ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان است. رسالت  دیگر  این گروه تربیت دانش‌آموختگان برای تأمین و تکمیل کادر علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور در رشته های مامایی، بهداشت باروری و مشاوره در مامایی است. به این منظور توسعه توانمندی های اعضاء هیأت علمی گروه مامایی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. ارتقاء ارتباطات بین رشته ای درجهت توانمندسازی دانش آموختگان و آموزش دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی و حتی غیر علوم پزشکی نیز نیازمند توجه ویژه است.

چشم انداز  (Vision)

چشم انداز گروه مامایی، با توجه به ارتقا روز افزون استانداردهای خدمات مامایی، تربیت دانش آموختگانی توانمند در راستای رفع نیاز جامعه، با اتکاء به نقشهای مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، تشخیصی، پیشگیری و مدیریتی می باشد.

اهداف (Objective)

اهداف کلی گروه مامائی

هدف از تعلیم فراگیران این رشته، تربیت ماماهای توانمندی می باشد که قادر به تولید علم و نشر آن در سطح جهانی در راستای ارتقای کیفیت سلامت مادر و کودک و خانواده باشند و زیر بنای محکمی برای سلامتی جامعه در کشور فراهم نمایند در سطح بین المللی شناخته شوند و بر اساس استانداردهای آموزشی به ارائه خدمات تخصصی در زمینه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بپردازند.

اهداف کلی آموزشی

 1. ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان مامایی در زمینه سلامت زنان وکودکان و خانواده
 2. بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه مامایی
 3. بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی درگروه
 4. نیازسنجی آموزشی ماماهای شاغل وکارکنان مرتبط باحرفه مامایی و اجرای برنامه های آموزش مداوم
 5. توسعه توانمندیهای اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی وجهانی
 6. اجرای آموزش وارزشیابی دانشجویان  ودانش آموختگان حرفه مامایی براساس روشهای نوین آموزش وارزشیابی.
 7. تعیین حداقل های یادگیری درهرمقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها
 8. ارتقاء ارتباطات وتعاملات بین رشته ای در جهت توانمندسازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران در داخل و خارج کشور

اهداف کلی پژوهشی :

 1. انجام فعالیتهای تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان در راستای ارتقای دانش مامایی به ویژه درحیطه مراقبت از زنان کودکان و خانواده.
 2. ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان و دانش آموختگان مامایی به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت در اجرای پژوهشهای مرتبط با رشته  و اقدام در راستای کاهش چالشها و ارائه پیشنهادات مناسب.
 3. روزآمد کردن اطلاعات ماماها از طریق پژوهش در حیطه های مختلف بهداشت زنان و نوزادان، بارداری وزایمان و بیماریهای زنان
 4. بررسی و برآورد منابع حمایتی، علمی و مالی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی مشارکتی

اهداف کلی بالینی :

 1. ارتقاء و بهبود مهارتهای بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت وضعف آنان
 2. ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان مامایی
 3. ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه.
 4. آموزش مددجویان و خانواده ها در زمینه مسایل مرتبط با سلامت زنان و کودکان و خانواده-
 5. هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی
 6. فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان وتقویت انگیزه حرفه ای آنان
 7. شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی وبرنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع
 8. ارزشیابی تکوینی و پایانی مهارت های بالینی دانشجویانبا شیوه های مناسب و کارآمد
  تقویت آموزش بالینی
 9. تربیت نیروی کارامد در مدیریت و نظارت بر آموزش بالینی مامایی با تاکید بر زایمان طبیعی