اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:43:19 PM 1399 / 07 / 10
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 99 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

برگزاری کارگاه آموزشی محافظت ایمنی و فردی در دوران بیماری کوید 19

1399 / 04 / 02 -15:14


برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی
برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی ویژه کلیه دانشجویان شرکت کننده در چهارمین المپیاد علمی

1391 / 02 / 11 -14:3


برگزاری همایش دانشجویان استعدادهای درخشان والمپیادهای کشوری دانشگاه
برگزاری همایش دانشجویان استعدادهای درخشان والمپیادهای کشوری دانشگاه با حضور مسئولین محترم دفتر استعدادهای درخشان و...

1390 / 10 / 25 -9:1


برگزاری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
برگزاری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار توسعه کیفی آموزش - کلید عدالت آموزشی همزمان با پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد

1392 / 08 / 25 -10:3


برگزاری هشتمین جشنواره شهید مطهری و شانزدهمین همایش آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه سال 1394
برنامه اجرایی هشتمین جشنواره شهید مطهری

1393 / 09 / 26 -13:46


برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه
برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه همراه با امتیاز فرهنگی

1392 / 03 / 26 -20:56


برگزاری نشست معاون آموزشی و مدیران حوزه ستادی معاونت با سرپرست ، معاون آموزشی، مدیران گروههای آموزشی و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

1397 / 08 / 07 -10:58


برگزاری مراسم هفته پژوهش و روز کتابدار

1398 / 10 / 08 -12:12


برگزاری مراسم تقدیر از اساتید گروه اتاق عمل توسط دانشجویان اتاق عمل 89
در روز دوشنبه مورخ 04/10/91 مراسمی تحت عنوان تقدیر از اساتید گروه اتاق عمل در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید . در این جلسه ...

1391 / 10 / 05 -12:42


برگزاری طرح Educational Idea (نوآوری و خلاقیت درآموزش پزشکی)

1397 / 02 / 10 -8:12