اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:51:18 AM 1399 / 07 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 94 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1098
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

پیام تبریک
پژوهشگر ان برجسته و استعداد درخشان کشور در دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1395

1395 / 07 / 15 -8:32


پیام تبریک
استاد محترم جناب آقای دکتر تقدسی ارتقا ...

1397 / 12 / 18 -14:4


پیام تبریک
دانشجوی گرامی سرکار خانم مهدیه کریمی کسب رتبه دوم کشوری کنکور کارشناسی ارشد توسط شما ...

1398 / 06 / 20 -14:39


پیام تبریک
استاد محترم سرکار خانم دکتر زهرا تقربی انتصاب شایسته سرکارعالی به عنوان ...

1398 / 12 / 07 -9:16


پیام تبریک
همکاران گرامی خانمها صفا ، مقامی نژاد و مرادی قبولی شما رد آزمون مقطع دکترای تخصصی نشان از ...

1397 / 06 / 25 -14:24


پیام تبریک
پیام تبریک به استاد نمونه دانشکده در سال 1396

1396 / 02 / 16 -11:4


پیام تبریک
پیام تبریک به مامای نمونه در سال 1396

1396 / 02 / 16 -11:8


پیام تبریک
جناب آقای دکتر محسن تقدسی

1396 / 02 / 03 -8:38


پیام تبریک
پیام تبریک به سرکار خانم دکتر تقربی

1396 / 04 / 27 -12:33


پیام تبریک
سرکار خانم فاطمه عباس زاده و خانم سعیده نصیری موفقیت شما در آزمون دکترای...

1396 / 06 / 30 -12:40