اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:49:09 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 92 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

پیام تبریک به سرکار خانم عابدزاده
انتخاب شایسته شما را به عنوان پژوهشگر فعال دانشگاه تبریک عرض می نمائیم . امیدواریم شاهد موفقیت روز افزون شما در عرصه علم و دانش باشیم .

1390 / 10 / 10 -10:40


پیام تبریک به سرکار خانم دکتر مسعودی
تبریک ارتقای رتبه علمی سرکار خانم دکتر نگین مسعودی علوی از دانشیاری به استادی

1393 / 12 / 18 -14:4


پیام تبریک به سرکار خانم دکتر شریفی
موفقیت حضرتعالی در اخذ مدرک دکتری تخصصی پرستاری را تبریک عرض نموده و از ...

1393 / 12 / 20 -13:16


پیام تبریک به دانشجویان محترم آقایان جهاندار و پناهی نسب
کسب رتبه برتردر پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط شما عزیزان...

1392 / 05 / 16 -12:57


پیام تبریک به خانم دکتر ایزدی
موفقیت حضرتعالی در اخذ مدرک دکتری تخصصی پرستاری را تبریک عرض نموده و ...

1395 / 11 / 20 -12:1


پیام تبریک به جناب آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری
انتخاب شایسته شما را به عنوان پرستار نمونه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون ...

1391 / 02 / 11 -13:51


پیام تبریک به پذیرفته شدگان رشته پرستاری در مقطع (Ph.D)
دانشجویان گرامی جناب آقای مصطفی غلامی و سرکار خانم مریم احمدی شاد موفقیت شما عزیزان را در آزمون مقطع Ph.D دکترای پرستاری ...

1398 / 06 / 27 -14:52


پیام تبریک به اعضای محترم گروه مدیریت و بهداشت
انتخاب شایسته این گروه را به عنوان گروه نمونه دانشکده پرستاری و مامایی به...

1398 / 02 / 10 -14:51


پیام تبریک به استاد نمونه
سرکار خانم دکتر خدیجه شریفی انتخاب شایسته سرکار عالی به عنوان استاد نمونه تبریک عرض نموده و ...

1397 / 02 / 26 -8:37


پیام تبریک به استاد محترم سرکار خانم حسینیان
پذیرش سرکار عالی را د رمقطع دکترای پژوهش محور رشته ...

1393 / 06 / 25 -13:32