اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:34:06 PM 1399 / 01 / 14
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 91 از 101   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1001
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  

برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی ورودی 92(مرداد 96)
برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی ورودی 92(مرداد 96)

1396 / 05 / 02 -8:26


برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی
برنامه تکمیل آمار زایمان خرداد دانشجویان مامایی ورودی 90

1394 / 03 / 02 -9:47


برنامه تکمیل آمار اردیبهشت ماه دانشجویان مامایی91
قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر91

1395 / 02 / 04 -10:35


برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92
برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92

1396 / 06 / 11 -13:46


برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی
دانشجویان مامایی 86 جهت برنامه ریزی برنامه های خود حتما برنامه امتحان فینال خود را مشاهده نمائید .

1390 / 06 / 01 -12:48

دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه
برگزیده چهارمین جشنواره جوان و رادیو (جوانه) شد
سعید غزنوی جوان کاشانی و دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه رکورددار بیشترین تعداد ثبت اثر ارسالی و همچنین رکورددار راهیابی به بخش کاندیداهای برتر در میان کلیه جشنواره های جوانه شد

1393 / 10 / 15 -13:38


برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی شرکت کنندکان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان
برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی شرکت کنندکان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور با موضوع ...

1391 / 03 / 28 -10:26


برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی
برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی ویژه کلیه دانشجویان شرکت کننده در چهارمین المپیاد علمی

1391 / 02 / 11 -14:3


برگزاری همایش دانشجویان استعدادهای درخشان والمپیادهای کشوری دانشگاه
برگزاری همایش دانشجویان استعدادهای درخشان والمپیادهای کشوری دانشگاه با حضور مسئولین محترم دفتر استعدادهای درخشان و...

1390 / 10 / 25 -9:1


برگزاری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
برگزاری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار توسعه کیفی آموزش - کلید عدالت آموزشی همزمان با پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد

1392 / 08 / 25 -10:3