به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:01:26 AM 1397 / 03 / 03
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 10 از 72   تعداد اخبار اين گروه خبري: 717
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
کارگاه ارتقاءکیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

1395 / 12 / 15 -10:13


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی- جراحی مورخ 1397/02/31 ساعت ...

1397 / 02 / 30 -11:30


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از عنوان دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه مورخ 1397/03/01 ساعت ...

1397 / 02 / 31 -11:2


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارآموزی در عرصه ( دانشگاه آزاد (واحد نراق)
جهت مشاهده گروه بندی ترم تابستان به قسمت ...

1396 / 03 / 23 -10:39


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی مهر93( اتاق عمل - پرستاری - مامایی)
با توجه به اینکه شما عزیزان در ترم آخر می باشید لطفا کارنامه تحصیلی خود را چک نمایید در صورت ...

1397 / 01 / 16 -12:34


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مهر93
آزمون کارشناسی به پزشکی سال 97

1397 / 01 / 26 -10:11


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی93
" برنامه ششمین کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی"

1396 / 06 / 26 -13:57


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی92
کارگاه آموزش SPSS

1396 / 02 / 03 -8:34


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی91
نمرات امتحان فینال به شرح زیر اعلام و ...

1395 / 05 / 06 -9:54


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی91
تاریخ امتحان مجدد فینال مامایی یه شرح...

1395 / 05 / 10 -13:20