شعار روز جهانی ایدز 1398:آگاهی و پیشگیری،آزمایش و درمان اچ آی وی "همه در یک کشتی نشسته ایم"
5:49:20 PM 1398 / 09 / 14
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 86 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 949
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

برنامه تکمیل آمار شهریور ماه دانشجویان مامایی91
برنامه تکمیل آمار شهریور ماه دانشجویان مامایی91

1395 / 05 / 30 -11:5


برنامه تکمیل آمار زایمانی دانشجویان مامایی ورودی93
برنامه تکمیل آمار زایمانی دانشجویان مامایی ورودی93

1396 / 05 / 02 -10:23


برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی ورودی 92(مرداد 96)
برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی ورودی 92(مرداد 96)

1396 / 05 / 02 -8:26


برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی
برنامه تکمیل آمار زایمان خرداد دانشجویان مامایی ورودی 90

1394 / 03 / 02 -9:47


برنامه تکمیل آمار اردیبهشت ماه دانشجویان مامایی91
قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر91

1395 / 02 / 04 -10:35


برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92
برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92

1396 / 06 / 11 -13:46


برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی
دانشجویان مامایی 86 جهت برنامه ریزی برنامه های خود حتما برنامه امتحان فینال خود را مشاهده نمائید .

1390 / 06 / 01 -12:48

دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه
برگزیده چهارمین جشنواره جوان و رادیو (جوانه) شد
سعید غزنوی جوان کاشانی و دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه رکورددار بیشترین تعداد ثبت اثر ارسالی و همچنین رکورددار راهیابی به بخش کاندیداهای برتر در میان کلیه جشنواره های جوانه شد

1393 / 10 / 15 -13:38


برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی شرکت کنندکان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان
برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی شرکت کنندکان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور با موضوع ...

1391 / 03 / 28 -10:26


برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی
برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی ویژه کلیه دانشجویان شرکت کننده در چهارمین المپیاد علمی

1391 / 02 / 11 -14:3