اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:15:15 AM 1399 / 07 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 77 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1098
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

دفاع از پایان نامه
"بررسی تاثیر acupressure بر اضطراب و متغیر های همودینامیک و دیس ریتمی بیماران تحت کاتتریسم قلبی بیمارستان شهید بهشتی کاشان "

1392 / 11 / 19 -11:22


دفاع از پایان نامه
"بررسی همبستگی بین مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی سالمندان شهر بندرعباس در سال 1392"

1392 / 10 / 22 -12:51


دفاع از پایان نامه
"بررسی کیفیت مراقبتهای پیش بیمارستانی در بیماران صدمات چندگانه ارجاعی به اورژانس ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان"

1392 / 10 / 22 -12:54


دفاع از پایان نامه
"بررسی تاثیر همزمان رایحه درمانی و آوای قرآن بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی بستری در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان "

1392 / 12 / 04 -12:28


دفاع از پایان نامه
بررسی دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی در برقراری ارتباط با بیماران دارای مشکلات اتباطی در سال 1392

1392 / 12 / 22 -12:21


دفاع از پایان نامه
"بررسی همبستگی احساس خستگی و دردهای عضلانی- اسکلتی با سطح خونی ویتامین D در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92 13"

1393 / 02 / 16 -13:43


دفاع از پایان نامه
«روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی تست وضعیت شناختی(COST)در سالمندان شهر کاشان در سال 1393-1392»

1393 / 08 / 06 -12:17


دفاع از پایان نامه
«بررسی تاثیر آموزش روانشناختی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب»

1393 / 08 / 27 -13:8


دفاع از پایان نامه
«مقایسه اثر دو روش استفاده از کیسه آب گرم و گاز خیس شده با آب ولرم در رفع احتباس ادراری»

1393 / 08 / 18 -11:51


دفاع از پایان نامه
''بررسی تأثیر شناخت درمانی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی''

1392 / 09 / 02 -10:29