به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:48:02 PM 1397 / 03 / 28
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 8 از 73   تعداد اخبار اين گروه خبري: 724
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم عرصه روان ( آزاد و دولتی)
سمینار روان در تاریخ ...

1396 / 02 / 31 -9:35


قابل توجه کلیه کارآموزان محترم عرصه روان ( آزاد و دولتی)
زمان تحویل پروژه و برگزاری سمینار روان به شرح زیر ...

1396 / 02 / 10 -13:11


قابل توجه کلیه کارآموزان دانشگاه آزاد نراق
دانشجویان میهمان باید کلیه قوانین آموزشی و پوششی که در این دانشگاه الزامی می باشد را رعایت نمایند در غیر اینصورت...

1395 / 04 / 15 -10:49


قابل توجه کلیه دانشچویان محترم مامایی92
برنامه تکمیل آبان الی دی ماه 95

1395 / 07 / 29 -11:58


قابل توجه کلیه دانشچویان محترم
فراخوان آغاز ثبت نام جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 95 تا 20 آبان ماه

1395 / 08 / 19 -11:40


قابل توجه کلیه دانشجویانی که باید شهریه بپردازند
شماره حساب درآمد دانشکده ها اعلام گردید

1391 / 07 / 12 -14:18


قابل توجه کلیه دانشجویان کارورزی فوریتها
کلیه دانشجویانی که کارورزی در عرصه فوریت را در ترم جاری گذارنیده اند امتحان پایان کارورزی ایشان در تاریخ 14/04/1391 ساعت ....

1391 / 04 / 10 -12:51


قابل توجه کلیه دانشجویان کارورز پرستاری( علوم پزشکی و نراق)
کلیه دانشجویان موظف می باشند در جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه که در ساعت 11 روز یکشنبه 31/06/92 در ...

1392 / 06 / 18 -11:51


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری مهر و بهمن 88
به منظور اجرای طرح کشوری پایش سلامت ایرانیان از تاریخ 17/01/92 لغایت 24/01/92 کلیه دانشجویان موظفند در این برنامه شرکت نمایند . حضور دانشجویان...

1391 / 12 / 28 -13:16


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری مهر و بهمن 88
از کلیه کارآموزان در عرصه پرستاری و دانشجویان فوریتهای پزشکی دعوت به عمل می آید چهار شنبه مورخ 11/2/92 راس ساعت 8 در آمفی

1392 / 02 / 09 -14:12