اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:03:03 PM 1399 / 07 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 67 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1097
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

دوره آموزشی تفسیر قرآن همراه با امتیاز فرهنگی
قابل توجه کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

1392 / 04 / 12 -13:5


دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزارمی کند.
کلاس های آموزشی زبان و کامپیوتر جهت دانشجویان استعدادهای درخشان

1395 / 08 / 11 -9:21


دفاعیه
" تاثیر آموزش براساس مدل بزنف بر سبک زندگی و فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون "

1395 / 08 / 05 -12:58


دفاعیه
" بررسی تاثیر ماساژ به روش لمسی – حرکتی (TKS) بر شاخصهای رشد نوزادان سالم "

1395 / 06 / 27 -10:10


دفاعیه
" مقایسه تاثیر بحث گروهی و کتابچه آموزشی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در رعایت حریم بیماران "

1395 / 03 / 03 -9:18


دفاعیه
"طراحی و روان سنجی ابزار تبعیض سنی در ارائه مراقبتهای پرستاری "

1395 / 04 / 28 -14:8


دفاعیه
" بررسی میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز چشم پزشکی بیمارستان متینی کاشان "

1395 / 06 / 18 -11:23


دفاعیه
"بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی بیماران تحت درمان با همودیالیز "

1395 / 05 / 02 -11:21


دفاعیه
"بررسی سطح تاب آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان "

1395 / 05 / 03 -12:35


دفاعیه
" تاثیر پانسمان پلاکتی بر روند بهبود زخم پای دیابتی "

1395 / 01 / 19 -10:8