شعار روز جهانی ایدز 1398:آگاهی و پیشگیری،آزمایش و درمان اچ آی وی "همه در یک کشتی نشسته ایم"
5:49:14 PM 1398 / 09 / 14
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 65 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 949
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

دفاعیه
طراحی و روانسنجی ابزار همدلی بین پ.......

1398 / 06 / 06 -8:22


دفاعیه
بررسی تأثیر امیددرمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان

1398 / 06 / 16 -9:14


دفاعیه
بررسی رابطه ترس از افتادن با شاخص های عملکردی در سالمندان ...............

1398 / 04 / 29 -11:6


دفاعیه
طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش نسبت به .....................

1398 / 04 / 25 -8:27


دفاعیه
بررسی صلاحیت و عملکرد بالینی پرستاران و عوامل مرتبط با آنها در ....................

1398 / 06 / 30 -13:17


دفاعیه
ترجمه و روان سنجی ابزارهای .........................

1398 / 06 / 27 -15:0


دفاعیه
ترجمه و روانسنجی مقیاس سالمندی موفق ....

1398 / 06 / 25 -8:48


دفاعیه
بررسی تأثیر دهانشویه عصاره هسته انار بر بهبود موکوزیت دهانی در ................

1398 / 07 / 08 -9:56


دفاعیه
طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش پرستاران نسبت ........

1398 / 08 / 27 -13:36


دفاعیه
بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر .......

1398 / 08 / 20 -10:9