ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:30:41 PM 1398 / 06 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 62 از 92   تعداد اخبار اين گروه خبري: 918
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  

دفاعیه
"مقایسه تاثیر پرانایاماسوکها و بازتاب درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر"

1395 / 12 / 03 -8:48


دفاعیه
" بررسی تاثیرآموزش شبیه سازی بر کیفیت بی حرکت سازی ستون فقرات مصدوم فرضی توسط دانشجویان پرستاری کاشان "

1395 / 10 / 04 -8:36


دفاعیه
بررسی تأثیر بازتاب درمانی بر افسردگی دوران منوپوز

1397 / 12 / 20 -10:39


دفاعیه
بررسی تأثیر لمس درمانی به روش کرانیوساکرال تراپی بر شدت کمردرد مزمن پرستاران

1398 / 02 / 09 -11:39


دفاعیه
بررسی تأثیر تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب و اضطراب ........

1398 / 02 / 21 -11:18


دفاعیه
بررسی تأثیر فیلم درمانی گروهی بر استقلال سالمندان .............

1398 / 03 / 19 -8:49


دفاعیه
بررسی تأثیر بکارگیری مدل ارتقای سلامت پندر بر تبعیت از درمان و فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون

1398 / 04 / 03 -9:47


دفاعیه
بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر بی خوابی سالمندان

1398 / 04 / 09 -11:31


دفاعیه
طراحی و روانسنجی ابزار همدلی بین پ.......

1398 / 06 / 06 -8:22


دفاعیه
بررسی تأثیر امیددرمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان

1398 / 06 / 16 -9:14