سلام ، به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

2:10:58 AM 1396 / 11 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 59 از 66   تعداد اخبار اين گروه خبري: 659
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مادران نوزادان در بیمارستان شبیه خوانی
برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مادران نوزادان در بیمارستان شبیه خوانی

1390 / 12 / 21 -11:11


برنامه حضور نماینده بیمه کارآفرین در واحدهای دانشگاه
سرپرست دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه اظهار نمود: با پیگیری وهماهنگی واحد رفاهی، نماینده بیمه کارآفرین در واحدهای تابعه دانشگاه حضور خواهد یافت.

1391 / 02 / 26 -8:32


برنامه تکمیل آمار شهریور ماه دانشجویان مامایی91
برنامه تکمیل آمار شهریور ماه دانشجویان مامایی91

1395 / 05 / 30 -11:5


برنامه تکمیل آمار زایمانی دانشجویان مامایی ورودی93
برنامه تکمیل آمار زایمانی دانشجویان مامایی ورودی93

1396 / 05 / 02 -10:23


برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی ورودی 92(مرداد 96)
برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی ورودی 92(مرداد 96)

1396 / 05 / 02 -8:26


برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی
برنامه تکمیل آمار زایمان خرداد دانشجویان مامایی ورودی 90

1394 / 03 / 02 -9:47


برنامه تکمیل آمار اردیبهشت ماه دانشجویان مامایی91
قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر91

1395 / 02 / 04 -10:35


برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92
برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92

1396 / 06 / 11 -13:46


برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی
دانشجویان مامایی 86 جهت برنامه ریزی برنامه های خود حتما برنامه امتحان فینال خود را مشاهده نمائید .

1390 / 06 / 01 -12:48

دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه
برگزیده چهارمین جشنواره جوان و رادیو (جوانه) شد
سعید غزنوی جوان کاشانی و دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه رکورددار بیشترین تعداد ثبت اثر ارسالی و همچنین رکورددار راهیابی به بخش کاندیداهای برتر در میان کلیه جشنواره های جوانه شد

1393 / 10 / 15 -13:38

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر