به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:18:29 PM 1396 / 04 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 55 از 62   تعداد اخبار اين گروه خبري: 613
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مادران نوزادان در بیمارستان شبیه خوانی
برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مادران نوزادان در بیمارستان شبیه خوانی

1390 / 12 / 21 -11:11


برنامه حضور نماینده بیمه کارآفرین در واحدهای دانشگاه
سرپرست دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه اظهار نمود: با پیگیری وهماهنگی واحد رفاهی، نماینده بیمه کارآفرین در واحدهای تابعه دانشگاه حضور خواهد یافت.

1391 / 02 / 26 -8:32


برنامه تکمیل آمار شهریور ماه دانشجویان مامایی91
برنامه تکمیل آمار شهریور ماه دانشجویان مامایی91

1395 / 05 / 30 -11:5


برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی
برنامه تکمیل آمار زایمان خرداد دانشجویان مامایی ورودی 90

1394 / 03 / 02 -9:47


برنامه تکمیل آمار اردیبهشت ماه دانشجویان مامایی91
قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر91

1395 / 02 / 04 -10:35


برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی
دانشجویان مامایی 86 جهت برنامه ریزی برنامه های خود حتما برنامه امتحان فینال خود را مشاهده نمائید .

1390 / 06 / 01 -12:48

دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه
برگزیده چهارمین جشنواره جوان و رادیو (جوانه) شد
سعید غزنوی جوان کاشانی و دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه رکورددار بیشترین تعداد ثبت اثر ارسالی و همچنین رکورددار راهیابی به بخش کاندیداهای برتر در میان کلیه جشنواره های جوانه شد

1393 / 10 / 15 -13:38


برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی شرکت کنندکان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان
برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی شرکت کنندکان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور با موضوع ...

1391 / 03 / 28 -10:26


برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی
برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار مقالات علمی ویژه کلیه دانشجویان شرکت کننده در چهارمین المپیاد علمی

1391 / 02 / 11 -14:3


برگزاری همایش دانشجویان استعدادهای درخشان والمپیادهای کشوری دانشگاه
برگزاری همایش دانشجویان استعدادهای درخشان والمپیادهای کشوری دانشگاه با حضور مسئولین محترم دفتر استعدادهای درخشان و...

1390 / 10 / 25 -9:1

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر