اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:00:16 PM 1399 / 07 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 54 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن 94 و مهر 95
برگزاری کارگاه آموزش به مددجو با تدریس خانم دکتر حسینیان

1398 / 11 / 02 -13:37


قابل توجه دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی87
دانشجویانی که برای ترم تابستان 90 جهت درس کارآموزی در عرصه اعصاب و ENT ثبت نام نموده اند طبق جدول زیر در تاریخهای مقرر به بیمارستانهای نامبرده مراجعه نمایند .

1390 / 04 / 22 -10:54


قابل توجه دانشجویان رشته اتاق عمل
گروه اتاق عمل یک کارگاه دو روزه ‹‹ بخیه و گره های جراحی›› برگزار می کند علاقمندان جهت ثبت نام در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت

1390 / 07 / 21 -11:53


قابل توجه دانشجویان در عرصه بهداشت روان و بهداشت جامعه
جلسه توجیهی با حضور آقای آقاجانی سه شنبه 25/11/90 برگزار می گردد .

1390 / 11 / 20 -12:26


قابل توجه دانشجویان در عرصه بهداشت روان و بهداشت جامعه
جلسه توجیهی با حضور آقای آقاجانی سه شنبه 02/12/90 ساعت 14-12:30 برگزار می گردد .

1390 / 12 / 01 -14:17


قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
برنامه کارآموزی مادران و نوزادان و داخلی جراحی 2

1391 / 04 / 14 -13:5


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری
جلسه معارفه با مسئولین دانشکده و استاد راهنما

1392 / 07 / 02 -9:13


قابل توجه دانشجویان ترم 7 پرستاری
جلسه توجیهی برای واحدهای کارآموزی در عرصه در تاریخ 15/11/91 رأس ساعت 8در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان ...

1391 / 11 / 14 -14:3


قابل توجه دانشجویان پرستاری کارورز(پسران)
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان، دانشجویان پرستاری، نیم سال اول سال91-90 ، مهر ماه، بخش طبی 4

1390 / 06 / 29 -12:59


قابل توجه دانشجویان پرستاری کارآموزی در عرصه دوم
گروه بندی سمینار بهداشت جامعه

1395 / 07 / 18 -9:1