اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:39:40 PM 1399 / 07 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 6 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1097
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

کارگاه آموزشی
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد)

1397 / 12 / 05 -14:29


کارگاه آموزش اطفاء حریق برگزار گردید
در تاریخ 97/07/18 در دانشکده پرستاری و مامایی کارگاه آموزش اطفاء حریق ویژه اساتید و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید

1397 / 07 / 21 -8:44


کارگاه آموزش search
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند در تاریخ ...

1396 / 08 / 04 -11:10


کارگاه آشنایی با زلزله
کارگاه یک روزه آشنایی با زلزله در تاریخ 96/11/14 برگزار گردید

1396 / 11 / 14 -11:18

قابل توجه دانشجویان بهمن 89
ویژه ترم تابستان 93
دروس کارآموزی در عرصه ویژه و فوریت به شرح زیر ارائه می شود :

1393 / 04 / 08 -11:29

قابل توجه دانشجویان بهمن 89
ویژه ترم تابستان 93
آخرین تغییرات دروس کارآموزی در عرصه ویژه و فوریت به شرح زیر ارائه می شود :

1393 / 04 / 09 -13:17


وبینار آموزشی
پژوهش کیفی در آموزش

1398 / 03 / 28 -14:19


واکسناسیون دانشجویان در برابر هپاتیت
کلیه دانشجویانی که برای واکسیناسیون هپاتیت ثبت نام نموده اند طبق برنامه ریزی که در زیر آمده است به بیمارستان شهید بهشتی ...

1391 / 12 / 13 -10:9


واحد مشاوره و خدمات روان شناختی دانشجویان در دانشکده پرستاری مامایی فعالیت خود را آغاز کرد .

1398 / 08 / 18 -14:57


هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

1398 / 08 / 25 -11:29