اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:47:44 PM 1398 / 12 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 50 از 100   تعداد اخبار اين گروه خبري: 992
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  

قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 91(جدیدالورود)
جلسه توجیهی با استاد راهنما جناب آقای آقاجانی در تاریخ 01/07/91 راس ساعت 10:30 الی 11:30 در محل آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و ...

1391 / 06 / 29 -9:41


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 90
کارآموزی درس بهداشت جامعه به شرح زیر اجرا می گردد:

1392 / 02 / 16 -16:35

ترم تابستان 93
قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 90
دروس ارائه شده به این دانشجویان به شرح زیر می باشد .

1393 / 04 / 08 -12:16


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 90
جلسه توجیهی کارورزان ...

1393 / 05 / 01 -12:45


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 88
جلسه توجیهی درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه و بهداشت روان در تاریخ 24/11/91 رأس ساعت 12:30صبح در محل آمفی تئاتر ...

1391 / 11 / 18 -11:27


قابل توجه دانشجویان پرستاری دو ترم آخر(بومی کاشان)
جهت اخذ واحدهای ترم تابستان در تاریخ 92/04/24 به آموزش دانشکده مراجعه نموده و ...

1392 / 04 / 22 -12:0


قابل توجه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد نراق
برنامه کارآموزی بهداشت جامعه به شرح زیر می باشد :

1392 / 05 / 27 -12:13


قابل توجه دانشجویان پرستاری بهمن 91
برنامه کارآموزی بهداشت جامعه به شرح ...

1393 / 02 / 09 -9:54


قابل توجه دانشجویان پرستاری بهمن 89 شرکت کننده در طرح پایش سلامت ایرانیان
اسامی مراکز و دانشجویان جهت شرکت در طرح پایش سلامت ایرانیان ( غربالگری فشار خون)

1392 / 02 / 16 -14:37


قابل توجه دانشجویان پرستاری بهمن 89
دانشجویانی که واحد کارآموزی بهداشت جامعه را اخذ نموده اند در تاریخهای 24و25 بهمن ماه و 1و2 اسفند ماه کارگاهی در آمفی تئاتر دانشکده ...

1391 / 11 / 23 -8:20