به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:08:43 AM 1397 / 04 / 03
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 49 از 73   تعداد اخبار اين گروه خبري: 729
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  

دفاعیه
"بررسی کیفیت زندگی اختصاصی و سلامت روان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور شهرستانهای اهواز و کاشان در سال 1395"

1396 / 01 / 24 -11:14


دفاعیه
" بررسی تاثیر محلول دهان شویه حاوی عصاره ریشه گیاه ختمی بر بهبود استوماتیت ناشی از شیمی درمانی"

1396 / 03 / 28 -13:51


دفاعیه
" بررسی سطح سازگاری با بیماری و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان"

1396 / 03 / 31 -12:52


دفاع از عنوان
دفاع از عنوان

1397 / 02 / 24 -11:0


دفاع از عنوان
" بررسی ارتباط پایبندی به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت شیمی درمانی"

1394 / 05 / 06 -13:50


دفاع از پروپوزال
"فرایند ارتقاء توانمندسازی حرفه ای در پرستاران شاغل در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان: تحقیق عملکردی "

1395 / 04 / 20 -10:31


دفاع از پایان نامه
«روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی تست وضعیت شناختی(COST)در سالمندان شهر کاشان در سال 1393-1392»

1393 / 08 / 06 -12:17


دفاع از پایان نامه
«بررسی تاثیر آموزش روانشناختی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب»

1393 / 08 / 27 -13:8


دفاع از پایان نامه
«مقایسه اثر دو روش استفاده از کیسه آب گرم و گاز خیس شده با آب ولرم در رفع احتباس ادراری»

1393 / 08 / 18 -11:51


دفاع از پایان نامه
"بررسی همبستگی احساس خستگی و دردهای عضلانی- اسکلتی با سطح خونی ویتامین D در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92 13"

1393 / 02 / 16 -13:43