اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:02:34 PM 1399 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 49 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1024
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه دانشجویان مامایی 91
کارگاه روش تحقیق در روز شنبه مورخ 21/06/94 از ساعت 8 صبح ...

1394 / 06 / 17 -12:15


قابل توجه دانشجویان مامایی 89(11/3/90)
دانشجویان مامایی 89 تاریخ امتحان درس روان شناسی تغییر یافت ...

1390 / 04 / 14 -13:29


قابل توجه دانشجویان مامایی 89
برنامه کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو ها در مامایی

1392 / 10 / 19 -11:1


قابل توجه دانشجویان مامایی 88
امتحان تئوری فاینال مامایی در تاریخ 92/05/26 راس ساعت ...

1392 / 05 / 21 -11:56


قابل توجه دانشجویان گرامی
کمیته تحقیقات دانشجویی عضو می پذیرد علاقمندان...

1393 / 08 / 25 -13:29


قابل توجه دانشجویان فوریتهای پزشکی(بومی کاشان)
دانشجویان کاردانی فوریتها که تمایل به اخذ ترم تابستانی دارند در تاریخ 92/4/24 به آموزش دانشکده مراجعه نمایند و ...

1392 / 04 / 22 -12:7


قابل توجه دانشجویان عرصه ویژه پرستاری
برنامه شیفت بندی در نیمه دوم فروردین و ماه اردیبهشت به شرح ...

1393 / 01 / 27 -9:21


قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه روش تحقیق
دانشجویانی که نام آنها در ذیل آمده است جهت دریافت گواهی نامه خود به آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.

1390 / 10 / 17 -13:41


قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه
نمرات طرح ضیافت

1391 / 06 / 06 -7:49


قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش سلامت ایرانیان
اسامی مراکز و دانشجویان جهت شرکت در طرح پایش سلامت ایرانیان ( غربالگری فشار خون)

1392 / 02 / 12 -13:50