اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:02:08 AM 1399 / 03 / 10
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 48 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1026
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال
جدول زمان بندی سامانه میهمانی وانتقالی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-

1396 / 07 / 25 -8:33


قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال

1398 / 08 / 19 -10:51


قابل توجه دانشجویان مامایی88
برنامه امتحان عملی فینال شما به شرح زیر می باشد:

1392 / 05 / 26 -12:40


قابل توجه دانشجویان مامایی88
امتحان تئوری فینال مامایی درتاریخ 26/05/92 راس ساعت ...

1392 / 05 / 02 -9:37


قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی مهر88
کارگاه احکام پزشکی به جای 01/09/90 در تاریخ 09/09/90 برگزار خواهد شد .لازم به ذکر است حضور دانشجویان در تاریخ 01/09/90 در کارآموزیهای مربوطه الزامی می باشد

1390 / 08 / 25 -8:4


قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی مهر 87
امتحان تئوری و عملی فینال مامایی در تاریخ ...

1391 / 05 / 17 -11:12


قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی 89
برنامه شانزدهمین کارگاه روش تحقیق و سومین کارگاه آموزش spss

1392 / 06 / 18 -13:26


قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی 88
کارگاه بهداشت مادر و کودک ( جامع نگر) از روز شنبه 25/06/91 ساعت 8 صبح در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد...

1391 / 06 / 18 -11:27


قابل توجه دانشجویان مامایی مهر89
امتحان فینال

1393 / 03 / 31 -11:23


قابل توجه دانشجویان مامایی مهر 94
امتحان پایان ترم درس فناوری اطلاعات به شرح زیر ...

1394 / 10 / 15 -14:5