اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:59:53 PM 1399 / 07 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 46 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1097
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

قابل توجه دانشجویان محترم مامایی89
برنامه مرداد ماه به شرح ...

1393 / 04 / 29 -12:10


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 95
کارگاه احکام شرعی و اخلاق حرفه ای در مامایی

1397 / 10 / 08 -7:58


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 94
برنامه تکمیلی کارآموزی بخش زایمان در بیمارستان شهید بهشتی به ...

1397 / 08 / 27 -11:9


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 94
کارگاه آموزش Spss

1397 / 09 / 24 -8:26


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان سه روز دوم هفته (بیمارستان شهید بهشتی)ویژه گروه (د)

1396 / 12 / 09 -8:33


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)دانشجویان مامایی ورودی مهر 93 ویژه گروه (الف و ج)

1397 / 01 / 15 -12:17


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)دانشجویان مامایی ورودی مهر 93 ویژه گروه (د و ب)

1397 / 02 / 10 -13:34


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 92
برنامه امتحان فینال عملی به شرح زیر ...

1396 / 05 / 31 -13:50


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
نمرات امتحان فینال (نوبت دوم) به شرح زیر اعلام و ...

1395 / 05 / 24 -13:56


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه تکمیل آمار مرداد ماه95 دانشجویان مامایی91- بهشتی و زایشگاه

1395 / 05 / 02 -11:16