شعار روز جهانی ایدز 1398:آگاهی و پیشگیری،آزمایش و درمان اچ آی وی "همه در یک کشتی نشسته ایم"
4:09:16 PM 1398 / 09 / 19
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 44 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 952
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی مهر88
کارگاه احکام پزشکی به جای 01/09/90 در تاریخ 09/09/90 برگزار خواهد شد .لازم به ذکر است حضور دانشجویان در تاریخ 01/09/90 در کارآموزیهای مربوطه الزامی می باشد

1390 / 08 / 25 -8:4


قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی مهر 87
امتحان تئوری و عملی فینال مامایی در تاریخ ...

1391 / 05 / 17 -11:12


قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی 89
برنامه شانزدهمین کارگاه روش تحقیق و سومین کارگاه آموزش spss

1392 / 06 / 18 -13:26


قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی 88
کارگاه بهداشت مادر و کودک ( جامع نگر) از روز شنبه 25/06/91 ساعت 8 صبح در آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد...

1391 / 06 / 18 -11:27


قابل توجه دانشجویان مامایی مهر89
امتحان فینال

1393 / 03 / 31 -11:23


قابل توجه دانشجویان مامایی مهر 94
امتحان پایان ترم درس فناوری اطلاعات به شرح زیر ...

1394 / 10 / 15 -14:5


قابل توجه دانشجویان مامایی 91
کارگاه روش تحقیق در روز شنبه مورخ 21/06/94 از ساعت 8 صبح ...

1394 / 06 / 17 -12:15


قابل توجه دانشجویان مامایی 89(11/3/90)
دانشجویان مامایی 89 تاریخ امتحان درس روان شناسی تغییر یافت ...

1390 / 04 / 14 -13:29


قابل توجه دانشجویان مامایی 89
برنامه کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو ها در مامایی

1392 / 10 / 19 -11:1


قابل توجه دانشجویان مامایی 88
امتحان تئوری فاینال مامایی در تاریخ 92/05/26 راس ساعت ...

1392 / 05 / 21 -11:56