به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:48:14 PM 1397 / 03 / 28
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 44 از 73   تعداد اخبار اين گروه خبري: 724
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  

دفاعیه
" بررسی تاثیرآموزش شبیه سازی بر کیفیت بی حرکت سازی ستون فقرات مصدوم فرضی توسط دانشجویان پرستاری کاشان "

1395 / 10 / 04 -8:36


دفاعیه
"مقایسه تاثیر پرانایاماسوکها و بازتاب درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر"

1395 / 12 / 03 -8:48


دفاعیه
" تاثیر آموزش براساس مدل بزنف بر سبک زندگی و فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون "

1395 / 08 / 05 -12:58


دفاعیه
" بررسی تاثیر ماساژ به روش لمسی – حرکتی (TKS) بر شاخصهای رشد نوزادان سالم "

1395 / 06 / 27 -10:10


دفاعیه
" بررسی میزان پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مرکز چشم پزشکی بیمارستان متینی کاشان "

1395 / 06 / 18 -11:23


دفاعیه
"بررسی سطح تاب آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان "

1395 / 05 / 03 -12:35


دفاعیه
" مقایسه تاثیر بحث گروهی و کتابچه آموزشی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری در رعایت حریم بیماران "

1395 / 03 / 03 -9:18


دفاعیه
"بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی بیماران تحت درمان با همودیالیز "

1395 / 05 / 02 -11:21


دفاعیه
"طراحی و روان سنجی ابزار تبعیض سنی در ارائه مراقبتهای پرستاری "

1395 / 04 / 28 -14:8


دفاعیه
" تاثیر پانسمان پلاکتی بر روند بهبود زخم پای دیابتی "

1395 / 01 / 19 -10:8