اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:17:09 PM 1398 / 12 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 42 از 99   تعداد اخبار اين گروه خبري: 990
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  

قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
نمرات امتحان فینال (نوبت دوم) به شرح زیر اعلام و ...

1395 / 05 / 24 -13:56


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه تکمیل آمار مرداد ماه95 دانشجویان مامایی91- بهشتی و زایشگاه

1395 / 05 / 02 -11:16


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه تکمیل آمار خرداد ماه دانشجویان مامایی91- همراه با آخرین تغییرات

1395 / 02 / 27 -11:32


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 91
برنامه تکمیل آمار تیر ماه95 دانشجویان مامایی91

1395 / 04 / 02 -12:43


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 90
کارگاه آموزشی بهداشت مادر و کودک «جامعه نگر» ...

1393 / 06 / 02 -10:52


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 90
نمرات امتحان فینال ...

1394 / 03 / 27 -13:35


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 89
نمرات فینال به شرح زیر اعلام شده است :

1393 / 04 / 11 -12:40


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 89
امتحان فینال عملی مامایی در تاریخ ...

1393 / 05 / 15 -13:5


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 88
امتحان تئوری فاینال مامایی(مجدد) در تاریخ 92/07/28راس ساعت ...

1392 / 06 / 28 -11:10


قابل توجه دانشجویان محترم دکتری تخصصی پرستاری ورودی مهر95
تاریخ برگزاری آزمون جامع ( بخش عینی عملکردی) بدین شرح می باشد ...

1397 / 09 / 13 -8:41