شعار روز جهانی ایدز 1398:آگاهی و پیشگیری،آزمایش و درمان اچ آی وی "همه در یک کشتی نشسته ایم"
10:38:34 AM 1398 / 09 / 18
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 42 از 95   تعداد اخبار اين گروه خبري: 949
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  

قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری بهمن 96 و پرستاری آزاد کاشان
کارگاههای کارآموزی بهداشت جامعه در تاریخهای ...

1398 / 02 / 16 -8:4


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری بهمن 91
جلسه توجیهی با حضور استاد راهنما در تاریخ 92/07/08 در ...

1392 / 06 / 28 -11:41


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری
برنامه کارآموزی در عرصه روان ، دانشجویان پرستاری ، شهریور سال91 ، بخش روان بیمارستان اخوان

1391 / 06 / 05 -11:17


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری
کارگاه آموزشی پانسمانهای نوین

1394 / 01 / 17 -7:49


قابل توجه دانشجویان محترم برتر و جدیدالورود
نفرات اول تا سوم هر رشته گروه کارشناسی و نفرات اول گروه کارشناسی ارشد و کلیه دانشجویان جدیدالورود در تاریخ ...

1393 / 08 / 01 -10:49


قابل توجه دانشجویان محترم اتاق عمل مهر94
جلسه توجیهی سمینار دانشجویی در تاریخ ...

1397 / 12 / 20 -14:12


قابل توجه دانشجویان محترم اتاق عمل مهر93
کارآموزی در عرصه از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/26 ...

1396 / 11 / 18 -10:12


قابل توجه دانشجویان محترم اتاق عمل مهر 94
کلاس توجیهی قبل از شروع کارورزی در تاریخ ...

1397 / 06 / 06 -11:17


قابل توجه دانشجویان محترم اتاق عمل مهر 91
امتحان پایان دوره کارورزی در تاریخ ...

1395 / 03 / 13 -11:37


قابل توجه دانشجویان محترم اتاق عمل مهر 91
برنامه کارآموزی در عرصه تا تاریخ ...

1395 / 03 / 01 -10:28