اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:57:59 PM 1399 / 07 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 42 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1097
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

قابل توجه دانشجویان کارورز اتاق عمل
دانشجویانی که نامشان در ادامه آمده است موظف هستند که از روز شنبه مورخ 14/02/91....

1392 / 02 / 12 -13:43


قابل توجه دانشجویان کارورز

1399 / 04 / 03 -12:29


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 95
جلسه معارفه

1395 / 07 / 01 -9:19


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 93
جلسه معارفه این دانشجویان در تاریخ ...

1393 / 06 / 20 -8:49


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94
جلسه معارفه در تاریخ 94/06/30 راس ساعت ...

1394 / 06 / 23 -12:51


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
ژورنال کلاب

1397 / 09 / 18 -11:53


قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
کارگاه آموزی مربوط به دروه کارآموزی در تاریخ ...

1395 / 04 / 23 -13:40


قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
امتحان مربوط به دروه کارآموزی در تاریخ ...

1395 / 06 / 09 -8:38


قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
کارگاه آموزی مربوط به دروه کارآموزی در تاریخ ...

1395 / 05 / 11 -9:36


قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
کارگاه مربوط به درس کارآموزی سلامت جامعه مورخ 1395/5/3- گروههای A,C

1395 / 05 / 02 -13:6