اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:32:00 PM 1399 / 07 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 41 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه دانشجویانی که در کارگاه آموزشی بخیه و گره های جراحی ثبت نام نموده اند
بدینوسیله اسامی دانشجویان شرکت کننده در کارگاه بخیه و گره های جراحی و تاریخهای برگزاری کارگاه اعلام می گردد

1390 / 08 / 30 -8:8


قابل توجه دانشجویانی که تمایل به اخذ ترم تابستانی 91 دارند
دانشجویانی (کارشناسی اتاق عمل 89- پرستاری مهر 88 – پرستاری بهمن 87) که تمایل به اخذ ترم تابستانی دارند برای انتخاب واحد در تاریخ 21/4/91 به استاد راهنمای خود جهت تکمیل فرم انتخاب واحد مراجعه نمایند.

1391 / 04 / 19 -12:10


قابل توجه دانشجویان(دولتی) کارورزی بهداشت جامعه
تاریخ برگزاری سمینار 1395/03/15 می باشد شما دانشجویان محترم حداقل باید ...

1395 / 01 / 28 -11:34


قابل توجه دانشجویان(دولتی) کارورزی بهداشت جامعه
آخرین تغییر زمان برگزاری سمینار بهداشت جامعه مورخ ...

1395 / 03 / 31 -12:50


قابل توجه دانشجویان کارورزی ویژه خرداد ماه
برنامه پیشنهادی کارورزی ویژه خرداد ماه دانشجویانی که می خواهند تعویض شیفت ...

1395 / 02 / 28 -13:56


قابل توجه دانشجویان کارورزی در عرصه بهداشت جامعه
مهلت تحویل چکیده و power point سمینار ...

1394 / 09 / 25 -13:34


قابل توجه دانشجویان کارورزی در عرصه بهداشت جامعه
جلسه توجیهی در تاریخ 94/07/01 راس ساعت ...

1394 / 06 / 23 -14:11


قابل توجه دانشجویان کارورزی داخلی جراحی ( دانشگاه آزاد)
جلسه توجیهی پیش از کارورزی

1395 / 01 / 28 -11:13


قابل توجه دانشجویان کارورزی داخلی جراحی
جلسه توجیهی در تاریخ ...

1394 / 11 / 26 -9:0


قابل توجه دانشجویان کارورز ویژه( دولتی و آزاد)در نیمسال دوم
برنامه پیشنهادی کاراموزی در عرصه ویژه در اردیبهشت ماه به ...

1396 / 01 / 21 -13:54