اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:27:42 PM 1399 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 40 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1024
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
کارگاه آموزی مربوط به دروه کارآموزی در تاریخ ...

1395 / 04 / 23 -13:40


قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
امتحان مربوط به دروه کارآموزی در تاریخ ...

1395 / 06 / 09 -8:38


قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
کارگاه آموزی مربوط به دروه کارآموزی در تاریخ ...

1395 / 05 / 11 -9:36


قابل توجه دانشجویان کارآموزی سلامت جامعه( آزاد)
کارگاه مربوط به درس کارآموزی سلامت جامعه مورخ 1395/5/3- گروههای A,C

1395 / 05 / 02 -13:6


قابل توجه دانشجویان کارآموزی در عرصه(17/3/90)
به اطلاع می رساند سمینار کارآموزی در عرصه سه شنبه 24/3/90 برگزار می گردد. لذا به موارد زیر توجه فرمایید: ...

1390 / 04 / 15 -8:56


قابل توجه دانشجویان کارآموزی در عرصه روان و بهداشت جامعه
جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه در روز دو شنبه مورخ 4/7/90 راس ساعت 12:30 ظهر در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می شود

1390 / 06 / 29 -13:8


قابل توجه دانشجویان کارآموزی در عرصه روان
جلسه توجیهی در تاریخ 92/11/12 راس ساعت ....

1392 / 11 / 10 -12:1


قابل توجه دانشجویان کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
جلسه توجهی ...

1394 / 06 / 21 -11:10


قابل توجه دانشجویان کارآموزی در عرصه پرستاری ورودی بهمن 87
به اطلاع می رساند کارگاهی تحت عنوان قوانین و اخلاق حرفه ای و اسلامی در پرستاری در تاریخ 23/11/90 ساعت 12-8 در محل آمفی تئاتر

1390 / 11 / 10 -9:11


قابل توجه دانشجویان کارآموزی در عرصه بهداشت - دولتی و ژاد
برنامه کارگاه درس کازآموزی در عرصه بهداشت جامعه ...

1396 / 11 / 11 -10:53