اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:31:21 PM 1399 / 07 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 40 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته فوریتهای پزشکی
امروز سه شنبه مورخ 1398/6/12 مراحل مصاحبه اکثر داوطلبان رشته فوریت پزشکی انجام شد . ضمنا داوطلبان باقیمانده که اسامی آنها در ...

1398 / 06 / 12 -13:57


قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته فوریتهای پزشکی
معذفب سدگان محترم باید در تاریخهای ذکرشده در ...

1398 / 06 / 05 -12:32


قابل توجه مربیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی - دانشکده پرستاری و مامایی
کارگاه آموزش بالینی

1394 / 06 / 16 -14:4


قابل توجه محققان محترم پرستاری و مامایی
مجله Nursing and Midwifery Studies در PubMed نمایه شده و ...

1393 / 09 / 04 -9:4


قابل توجه متقاضیان استفاده از سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد سال 98-1397

1397 / 04 / 28 -8:40


قابل توجه متقاضیان آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

1399 / 04 / 11 -13:0


قابل توجه شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

1398 / 09 / 09 -11:0


قابل توجه داوطلبین رشته فوریتهای پزشکی سالتحصیلی 93-92
برنامه مراجعه جهت مصاحبه و سایر اقدامات متعاقباً در همین صفحه درج خواهد شد . خواهشمند است اخبار مربوطه را از همین صفحه پیگیری نموده و از ...

1392 / 07 / 23 -13:2


قابل توجه دانشچویان متقاضی انتقالی و میهمانی
سامانه ثبت درخواست میهمانی و انتقالی از تاریخ ...

1398 / 02 / 14 -14:22


قابل توجه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی ۱و۲ را در این ترم انتخاب نموده اند انجام پروژه

1399 / 01 / 25 -12:55