اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:34:30 PM 1399 / 07 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 39 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه کارورزان رشته اتاق عمل مهر 95

1398 / 11 / 27 -11:53


قابل توجه کارورزان بهداشت جامعه (دولتی)
تاریخ برگزاری سمینار 94/10/03 می باشد . تاریخ تحویل پروپوزال و ...

1394 / 08 / 26 -11:19


قابل توجه کارورزان بهداشت جامعه ( دولتی و آزاد)
جلسه توجیهی

1393 / 11 / 12 -12:51


قابل توجه کارورزان بهداشت جامعه

1398 / 09 / 30 -14:18


قابل توجه کارآموزان در عرصه روان(دولتی -آزاد)
جلسه توجیهی

1393 / 11 / 09 -12:49


قابل توجه کارآموزان در عرصه بهداشت جامعه
جلسه توجیهی این درس در تاریخ ...

1393 / 06 / 25 -13:13


قابل توجه کارآموزان در عرصه ( دانشگاه آزاد نراق)
جلسه توجیهی برای این دانشجویان در تاریخ ...

1393 / 06 / 23 -13:12


قابل توجه کارآموزان دانشگاه آزاد نراق
برنامه کارآموزی بزرگسالان (1)، بزرگسالان (2)، روان ، بزرگسالان (3)، مشکلات شایع و کودک سالم به شرح ...

1396 / 05 / 04 -13:46


قابل توجه کارآموزان بهداشت جامعه ( دانشگاه آزاد نراق)
کارگاه بهداشت جامعه در تاریخ ...

1393 / 04 / 14 -10:28


قابل توجه همه پژوهشگران دانشگاه
فرمت جدید گزارش پایانی طرحهای تحقیقاتی

1392 / 02 / 04 -12:52