اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:16:13 PM 1399 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 39 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1024
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه دانشجویان کارورزی داخلی جراحی ( دانشگاه آزاد)
جلسه توجیهی پیش از کارورزی

1395 / 01 / 28 -11:13


قابل توجه دانشجویان کارورزی داخلی جراحی
جلسه توجیهی در تاریخ ...

1394 / 11 / 26 -9:0


قابل توجه دانشجویان کارورز ویژه( دولتی و آزاد)در نیمسال دوم
برنامه پیشنهادی کاراموزی در عرصه ویژه در اردیبهشت ماه به ...

1396 / 01 / 21 -13:54


قابل توجه دانشجویان کارورز روان ( دولتی و آزاد)در نیمسال دوم
جلسه توجیهی برای شروع کارورزی برای دو گروه دولتی و آزاد در تاریخ ...

1395 / 11 / 12 -11:13


قابل توجه دانشجویان کارورز داخلی و جراحی ( دولتی و آزاد)در نیمسال دوم
جلسه توجیهی برای شروع کارورزی برای دو گروه دولتی و آزاد در تاریخ ...

1395 / 11 / 12 -11:28


قابل توجه دانشجویان کارورز اتاق عمل
دانشجویانی که نامشان در ادامه آمده است موظف هستند که از روز شنبه مورخ 14/02/91....

1392 / 02 / 12 -13:43


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 95
جلسه معارفه

1395 / 07 / 01 -9:19


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 93
جلسه معارفه این دانشجویان در تاریخ ...

1393 / 06 / 20 -8:49


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94
جلسه معارفه در تاریخ 94/06/30 راس ساعت ...

1394 / 06 / 23 -12:51


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
ژورنال کلاب

1397 / 09 / 18 -11:53