به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:05:43 AM 1398 / 06 / 03
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 38 از 91   تعداد اخبار اين گروه خبري: 901
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  

قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 89
امتحان فینال عملی مامایی در تاریخ ...

1393 / 05 / 15 -13:5


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی 88
امتحان تئوری فاینال مامایی(مجدد) در تاریخ 92/07/28راس ساعت ...

1392 / 06 / 28 -11:10


قابل توجه دانشجویان محترم دکتری تخصصی پرستاری ورودی مهر95
تاریخ برگزاری آزمون جامع ( بخش عینی عملکردی) بدین شرح می باشد ...

1397 / 09 / 13 -8:41


قابل توجه دانشجویان محترم دکترای تخصصی پرستاری ورودی مهر95
تاریخ برگزاری آزمون جامع بدین شرح می باشد ...

1397 / 07 / 10 -14:20


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری مهر94
ساعت شروع امتحان فینال در مورخ 98/04/17 روز دوشنبه از ...

1398 / 04 / 16 -13:21


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری مهر 94 - آزاد نراق
کارگاه کارآموزی بهداشت سلامت جامعه در تاریخهای...

1397 / 06 / 27 -11:25


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری مهر 94
کارگاه گزارش نویسی ویژه دانشجویان کارآموزی در عرصه بزرگسالان /سالمندان 1و2و3 مورخ ...

1397 / 10 / 01 -10:13


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری مهر 94
کارگاه حاکمیت بالینی ویژه کارورزان محترم در تاریخ 1397/10/04 از ساعت ....

1397 / 10 / 03 -14:23


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری مهر 93- کارورزان عرصه 1
لیست نیازهای آموزشی بیماران برای دانشجویان کارورزی مراقبت در منزل

1396 / 07 / 04 -12:15


قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری مهر 93 دانشگاه آزاد نراق
برنامه کارآموزی بهداشت سلامت جامعه به شرح زیر ...

1396 / 06 / 26 -14:4