اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:34:09 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 37 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه کلیه اساتید محترم و دانشجویان ارشد
کارگاه آموزشی ازون درمانی ...

1394 / 09 / 23 -13:38


قابل توجه کلیه اساتید محترم دانشکده و دانشجویان دکتری
گزارش شش ماهه دانشجوی دکترای پرستاری به صورت حضوری

1399 / 02 / 22 -13:44


قابل توجه کلیه اساتید محترم دانشکده و دانشجویان دکتری
گزارش شش ماهه دانشجوی دکترای پرستاری به صورت مجازی

1399 / 02 / 16 -11:30


قابل توجه کلیه اساتید محترم دانشکده و دانشجویان دکتری
دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه به صورت مجازی

1399 / 02 / 21 -10:7


قابل توجه کلیه اساتید محترم

1399 / 07 / 06 -9:26


قابل توجه کلیه اساتید محترم
جهت نوشتن طرح دروس لطفا به ...

1397 / 11 / 13 -14:45


قابل توجه کلیه اساتید ، همکاران و دانشجویان محترم
ابلاغ پروتکل فاصله گذاری اجتماعی در مراکز برگزاری آزمون

1399 / 03 / 25 -8:33


قابل توجه کلیه اساتید ، همکاران و دانشجویان محترم
تمدید تاریخ کتب دریافتی از کتابخانه دانشکده پرستاری تا زمان بازگشایی دانشگاه

1399 / 01 / 30 -13:5


قابل توجه کلیه اساتید ، همکاران و دانشجویان محترم
کلیه افرادی که از کتابخانه دانشکده کتاب امانت گرفته اند ...

1398 / 12 / 17 -9:32


قابل توجه کلیه اساتید ، دانشجویان و همکاران محترم دانشگاه
به مناسبت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می نماید :

1398 / 06 / 20 -14:36