به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:20:11 PM 1396 / 12 / 04
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 33 از 68   تعداد اخبار اين گروه خبري: 680
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  

قابل توجه دانشجویان پرستاری کارآموزی در عرصه دوم
گروه بندی سمینار بهداشت جامعه

1395 / 07 / 18 -9:1


قابل توجه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 89
برنامه کارآموزی بهداشت جامعه به شرح زیر می باشد :

1391 / 06 / 29 -8:13


قابل توجه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 87
در ادامه کارگاه کارآموزی بهداشت جامعه ، برنامه حضور در مراکز بهداشت یدرمانی روستایی در تاریخهای ...

1391 / 01 / 31 -13:5


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر93
برنامه کارگاه و روستا درس کارآموزی بهداشت جامعه به شرح ...

1394 / 09 / 14 -12:53


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 92 عرصه روان
جلسه توجیهی پیش از کارورزی

1395 / 06 / 27 -13:11


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 92 عرصه داخلی جراحی
جلسه توجیهی پیش از کارورزی

1395 / 06 / 21 -9:46


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 92
جهت جلوگیری از تداخل برنامه کارآموزی کودکان با دیگر برنامه کارورزیهای ...

1395 / 07 / 04 -9:52


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 92
امتحان پایان دوره کارآموزی بهداشت جامعه ...

1393 / 10 / 06 -10:34


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 91(جدیدالورود)
جلسه توجیهی با استاد راهنما جناب آقای آقاجانی در تاریخ 01/07/91 راس ساعت 10:30 الی 11:30 در محل آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و ...

1391 / 06 / 29 -9:41


قابل توجه دانشجویان پرستاری مهر 90
کارآموزی درس بهداشت جامعه به شرح زیر اجرا می گردد:

1392 / 02 / 16 -16:35

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر